UiB : Universitetsbiblioteket : Det juridiske fakultetsbibliotek : Innhold

Ny nettside:

uib.no/ub


2. Statistikk 1999-2001

A. Pengebruk

 

1999

2000

2001

Bøker

527.241

352.763

637.609
Tidsskrift

485.319

424.138

527.704
Innbinding

15.658

24.926

7.750
Databaser ol

162.568

127.758

132.000
Sum 

 1.190.786 

 929.585 

 1.318.118 
(– av dette fra UB)

(844.868)

(564.323)

(990.470)
(– – fra fakultetet)

(345.918)

(365.262)

(327.648)

B. Samlingene (cirka-tall)

Samlingene (inkl tidsskriftårg.)

89.500

93.500

 96.500

Tilvekst (bøker/tidsskriftårg) 

4.500

4.000

 4.500

Periodika (antall abo) 

805

800

 800

C. Katalogisering 

Katalogisering totalt

2.819

2.360

2.629
– av disse fullkatalogisert

2.571

2.005

2.346
– – miniregistrert

246

355

 283

D. Besøk, utlån, innlån og kopiering (EDC holdt utenfor)

Besøk totalt

87.372

75.570

73.171

Besøk alle websider (inkl EDC)

-

198.249

246.767

Utlån totalt

45.739

39.119

 41.497

– av disse studenter

7.496

7.112

 7.294

– – ansatte ved UiB

4.172

3.585

 4.717

– – utenfor UiB

827

840

 838

– – fjernlån Norge

864

855

 655

– – fjernlån utlandet

77

98

 87

– – lån ekspedert som kopier

32.303

26.629

26.384

– – lån ekspedert som utskrifter

-

-

1.522

Innlån (bestillinger)

447

441

 317

E. Personale i biblioteket 

Fast ansatte (antall personer)

7

7

7

Midlertidig ansatte (antall pers) 

5

3

4

Årsverk totalt utført
Ubbjur ved Dragefjellet

6,0

5,8

5,7

EDC ved HiB

1,5

1,4

1,2

 

Fast ansatte 2001
Liv Glasser avdelingsbibliotekar 1/1 st (minus ca 15 % perm)
Kirsti Lothe Jacobsen universitetsbibliotekar 60 % st (noe sykemeldt H-01)
Halvor Kongshavn fakultetsbibliotekar 1/1 st (to mnd perm)
Kate Lønningen avdelingsbibliotekar 1/1 st
Jørn Ruud hovedbibliotekar 1/1 st
Marit Saksvik konsulent 1/1 st
Finn Solemdal førstesekretær 80 % st (+ noe ekstra H-01)
Midlertidig ansatte 2001
Marit Einen bibliotekar EDC 40 % st
Truls Ellingsæter stud.jur/sekretær 1/4 st tom 17. juni
Kristin Jensen stud.jur/sekretær 1/4 st + 1 mnd sommer
Camilla Josefsen stud.jur/sekretær 1/4 st fom 13. august

Tilbake