UiB : Universitetsbiblioteket : Det juridiske fakultetsbibliotek : Arkiv

Ny nettside:

uib.no/ub


Statistikk 1998-2000

A. Pengebruk (EDC inkludert)

1998

1999

2000

Bøker 

526.663

527.241

352.763

Tidsskrift

415.297

485.319

424.138

Innbinding

15.079

15.658

24.926

Databaser ol (fra fak 1998–)

142.844

162.568

127.758

Sum

1.099.883

1.190.786

929.585

(Av dette fra UB)

(802.145)

(844.868)

(564.323)

( – fra fakultetet)

(297.738)

(345.918)

(365.262)

Tilbake

B. Samlingene 

1998

1999

2000

Samlingene utgjør tilsammen, inkl årg av tidsskr (ca) 

85.000

89.500

93.500

Tilvekst (bøker og tidsskriftvolum) (ca)

3.500

4.500

4.000

Periodika (antall abonnement) (ca)

710

805

800

Tilbake

C. Katalogisering 

1998

1999

2000

Katalogisering totalt

2.886

2.819

2.360

av disse nykatalogisert

2.654

2.571

2.005

– miniregistrert

232

246

355

Tilbake

D. Besøk, utlån, innlån og kopiering (EDC holdt utenfor)

1998

1999

2000

Besøk totalt

74.599

87.372

75.570

Besøk på alle websider (inkl EDC)

-

-

198.249

Utlån totalt

48.042

45.739

39.119

av disse studenter

8.052

7.496

7.112

– ansatte ved UiB

4.855

4.172

3.585

– utenfor UiB

903

827

840

– fjernlån Norge

718

864

855

– fjernlån Norden

80

68

83

– fjernlån utenfor Norden

12

9

15

– lån ekspedert som kopier

33.422

32.303

26.629

Innlån (bestillinger)

429

447

441

Kopier (i tillegg kommer utskrifter fra pc)

300.797

290.735

239.665

Tilbake

E. Åpningstid

1998

1999

2000

Timer pr uke i semestrene Dragefjellet (og EDC)

36 (20)

45 (20)

45 (20)

Tilbake

F. Personale i biblioteket 

1998

1999

2000

Fast ansatte (antall personer)

7

7

7

Midlertidig ansatte (antall personer) 

3

5

3

Årsverk totalt utført      
Ubbjur/Dragefjellet

6,3

6,0

5,8

EDC/HiB

1,5

1,5

1,4

Tilbake

Fast ansatte 2000:
Liv Glasser avdelingsbibliotekar EDC 1/1 stilling (20 % perm sept-des)
Kirsti Lothe Jacobsen universitetsbibliotekar 1/2 stilling 
Halvor Kongshavn fakultetsbibliotekar 1/1 stilling 
Kate Lønningen avdelingsbibliotekar 1/1 stilling
Jørn Ruud hovedbibliotekar 1/1 stilling (endel sykemeldt nov-des)
Marit Saksvik konsulent 1/1 stilling
Finn Solemdal førstesekretær 80 % stilling 
Midlertidig ansatte 2000:
Marit Einen bibliotekar EDC 1/2 stilling 
Truls Ellingsæter stud. jur./sekretær 1/4 stilling
Kristin Jensen cand. jur./sekretær 1/4 stilling

Tilbake