UiB : Universitetsbiblioteket : Det juridiske fakultetsbibliotek : Arkiv

Ny nettside:

uib.no/ub


1. Overordnet mål

Det juridiske fakultetsbibliotek (Ubbjur) er en serviceinstitusjon primært for Det juridiske fakultets ansatte og studenter. Den primære oppgaven er å støtte opp om fakultetets forsknings- og undervisningsvirksomhet gjennom på best mulig måte å dekke brukernes behov for litteratur- og informasjonstjenester. I tillegg har biblioteket forpliktelser overfor allmenheten, særlig det øvrige juridiske miljø i Bergen og på Vestlandet for øvrig. Det juridiske fakultetsbibliotek er en del av det totale pedagogiske og faglige tilbudet ved Det juridiske fakultet.

Biblioteket bør være i forkant med innkjøp av litteratur og andre tjenester (særlig elektroniske) i forbindelse med nye fagområder og innsatsområder ved fakultetet – og den teknologiske utviklingen. Bibliotekutvalget, der fakultet og studenter er representert, skal sikre et best mulig samarbeid mellom biblioteket og primærbrukerne. Ubbjur skal også samarbeide med søsterbibliotek til beste for brukerne.

Tilbake