UiB : Universitetsbiblioteket : Det juridiske fakultetsbibliotek : Arkiv

Ny nettside:

uib.no/ub


Det juridiske fakultetsbibliotek
Virksomheten i 2000

1 Overordnet mål

2 Statistikk 1998-2000

A. Pengeforbruk
B. Samlingene
C. Katalogisering
D. Besøk, utlån, innlån og kopiering
E. Åpningstid
F. Personale i biblioteket

3 Omtale av virksomheten

A. Innledning
B. Tjenester, formidling, dokumentasjon
C. Personale
D. Bøker, tidsskrift og katalogisering
E. Utstyr og EDB
F. European Documentation Centre (EDC)

4 Kurs, verv publikasjoner osv.

A. Deltakelse på kurs, seminarer mv.
B. Verv, utvalg mv.
C. Forelesninger, foredrag ol.
D. Publikasjoner (inkl web)