UiB : UB : Bibliotek for juridiske fag : Rettsvitenskap
 

 

 


 

 

Ny nettside:

uib.no/ub

Traktater

en bibliografi

av Kirsti Lothe Jacobsen
Bibliotek for juridiske fag, UB i Bergen
[publ mars 2006]


Om. En bibliografisk base med henvisninger til traktater (konvensjoner, charter osv) ol på papir og på web. Traktatenes offisielle navn er søkt brukt - og ofte brukte forkortelser.
Søk. Klikk nedenfor, eller enkel søkeskjerm (NB, enkel søkeskjerm søker kun på ord lagt inn som emneord, ikke i alle ord).

 • Arbeidsrett
 • Asyl
 • Atom...
 • Barn
 • Biomedisin
 • CISG
 • Diplomatisk samkvem
 • Diskriminering
 • Domfelte
 • Dyr, fugler
 • EF
 • EFTA
 • Energi
 • EU
 • EØS
 • Familierett
 • Fiskerier
 • Fjernsyn
 • Flyktninger
 • FN
 • Folkeforbundet
 • Folkemord
 • Foreningsfrihet
 • Forsvarssamarbeid
 • Forurensning
 • Fred
 • Fremmedarbeidere
 • Frie hav
 • Generelle traktater
 • Genévekonvensjonene
 • Haagkonvensjon
 • Helse
 • Himmellegemer
 • Immaterialrett
 • Innvandrere
 • Internasjonal handel
 • Internasjonal privatrett
 • Internasjonal strafferett
 • Internasjonale domstoler
 • Internasjonale forbrytelser
 • Internasjonale organisasjoner
 • Internasjonalt samarbeid
 • Klimakonvensjonen
 • Konkurs
 • Konsulære forbindelser
 • Kontinentalsokkelen
 • Kontraktsrett
 • Korrupsjon
 • Krig
 • Krigsforbrytelser
 • Kultur
 • Kvinnerett
 • Landområder
 • Lokaldemokrati
 • Luftfart
 • Menneskerettigheter
 • Miljørett
 • Minoriteter
 • Nøytralitet
 • OECD
 • Organisert kriminalitet
 • Ozonlaget
 • Patenter
 • Personvern
 • Planter
 • Privilegier
 • Produktansvar
 • Religion
 • Rettslig samarbeid
 • Samarbeidsavtaler
 • Schengenavtalen
 • Sivile dommer
 • Sivilprosess
 • Sjørett
 • Sjøveisregler
 • Skattesaker
 • Slaver
 • Sosialpakt
 • Sport
 • Språk
 • Stater - rett, plikt
 • Statsborgerskap
 • Territorier
 • Terrorisme
 • Tortur
 • Traktatretten
 • Transport
 • Tvangsarbeid
 • Uruguayrunden
 • Utdanning
 • Utlendingsrett
 • Utlevering
 • Utviklingshjelp
 • Voldgift
 • Våpen