English


 

[http://www.ub.uib.no/css/marg.htm]

Universitetet i Bergen : Universitetsbiblioteket : Bibliotek for juridiske fag

Bibliotek for juridiske fag


Ny betegnelse på biblioteket

Universitetsbibliotekets utlånsavdelinger skifter navn fra "Det ... fakultetsbibliotek" til "Bibliotek for...". Det historisk-filosofiske fakultetsbibliotek er allerede blitt til Bibliotek for humaniora. Nå kommer resten etter, jfr UBs web-side om saken.

Den nye betegnelsen for Det juridiske fakultetsbibliotek er Bibliotek for juridiske fag.
Endringen er med virkning fra 1. januar 2008.

Nettsidene våre vil i noen tid være preget av overgangen - alt kan ikke endres i en engang.

Velkommen til Bibliotek for juridiske fag!