UiB : Universitetsbiblioteket : Det juridiske fakultetsbibliotek  jur_head485.jpg (9242 bytes)

[http://www.ub.uib.no/css/marg.htm]

L-katalog

Samlingene ved biblioteket er systematisert etter et numerisk (nummerbasert) klassifikasjonssystem for rettsvitenskap, den såkalte "L-katalogen", som brukes ved de juridiske universitetsbibliotekene i Bergen (Ubbjur), Oslo (Ujur) og Tromsø (UBTØ/jus).

Kort sagt har hvert emne sitt klassifikasjonsnummer. L-katalogen er også på web og finnes i pdf-versjon.

Klassifikasjonsnumrene er søkbare i "Lokal BibSøk i Ubbjurs samling" i feltet "L-katalog", dvs at du kan foreta et emnesøk på klassenummer, f.eks:

L 181 (gir treff på "avtalerett allment")
L 729 (gir treff på "forvaltningsrett i de enkelte land")

Bokstaven "L" må alltid være med, deretter et hopp før nummeret. 
Søket kan evt. trunkeres ("?" er trunkeringstegn), f. eks vil søket L 123? gi treff på all litteratur som er klassifisert i 123, 1231, 1232, 1233, osv.

Søk også direkte via L-katalog og emneord.