Jørn Ruud, Ubbjur

Katalogen:
fra fanekort til faneflukt?

- Reiserapport fra Kunnskapsorganisasjonsdagene 2006 -


Fanekort og faneflukt

Kanskje man må tilhøre oss tilårskomne for å forstå seminarets tittel fullt ut? Vi som ble opplært til å forsøke å lage god gjenfinning for bibliotekbrukerne innen kortkatalogens begrensende kapasitet. For de som har gått glipp av dette, var fanekortene de kort som stakk opp over de andre for raskt å lede brukeren frem til rett bokstav eller emne i skuffene. Faneflukt er en gammel militær term for desertering, dvs. å rømme fra tjenesten.

Konferansens tema var m.a.o.: Rømmer våre brukere fra bibliotekets møysommelige oppbygde kataloger til de internetts universelle Google samt Amazon? Er våre verktøy blitt andrevalg eller overflødige? Står vi ved et veiskille? Eller hva? Konferansens mål var å belyse/bekreftet/avkrefte dette samt å peke på hva som kan gjøres i fremtiden.

Konferansen foregikk ved Høgskolen i Oslo den 26. og 27. januar 2006. At konferansens tema fenger i bibliotekverdenen, er det store deltakerantallet en klar indikasjon på.


Det tradisjonelle bibliotek i Google-tider

Konklusjonen på konferansen er at det er plass for bibliotekets tradisjonelle tjeneste. For det første fordi at utlånet av bøker og annet tradisjonelt materiale fortsatt er svært stort, også i mange fagbibliotek. For eksempel viser statistikken fra Høgskolen i Oslo at denne delen av virksomheten faktisk har økt i de senere årene. For det andre er er Google en fallgruve for personer med lav info-kompetanse. Google er svak på fullstendighet, bl.a. fordi man stort sett ikke får treff på treff på bibliotekenes kvalitetssikrede ressurser. Selv Google Scholar faller gjennom. Den er sterk på amatørmessig faglighet, men svak på forskningsinformasjon. Google er nyttig, men ingen trussel som vi må ta etter for å overleve.

Likevel må vi alvorlig at svært mange av våre brukere nøyer seg med å bare bruke Google. En dansk undersøkelse som Niels Ole Pors viste til var i så måte foruroligende. Selv om det ble uttalt av en av innlederne at all læring skjer med minst mulig innsats, så må vi erkjenne at studentene ønsker ensartede og oversiktlige søk. Med andre ord må vi på den ene siden tilpasse oss brukerne, men ikke tape av syne at brukerne også må tilpasses oss. Summen av diskusjonene var at bibliotekene bør konsentrere seg om å gjøre det enkle søket bedre og mer innbydende for brukerne. Det avanserte søket kan beholdes for den mer trenede bruker og ikke minst bibliotekpersonalet. Det ble vist noen eksempler på hvordan det enkle kan gjøres mye bedre og dermed konkurrere med google som første valg hos brukerne. For eksempel under FRBR demonstrasjonen til Knut Hegna presenterte han en modell der han ved hjelp av WEB og FRBR klarte å gjenskape noe av det som var den selvforklarende kortkatalogs beste sider, samtidig søkemulighetene ble betydelig utvidet. Kjersti Myrtrøen fra biblioteksentralen viste det nederlandsk systemet Aquabrowser som bl.a. blir brukt i New York, der man med noe som kan minne om "cluster" visuelt kan arbeide seg ut fra det inntastede søketermen.

Det er ikke til å komme forbi at god gjenfinning ikke lar seg automatisere fullt ut og fortsatt krever en del intellektuelt arbeid. For å få synliggjøre bibliotekets ressurser og dermed muligheter for allmennheten mente flere at vi må gjøre at innholdet i bibliotekkatalogene fremkommer med søk i Google og andre søkemotorer.

Av andre opplysninger som fremkom på seminaret var at AACR kom med sin siste utgave i 2005. Den vil bli avløst av RDA (Resource Description and Access).


Innledere med presentasjoner

Torsdag 26.1.

 • Funksjonskrav til bibliografiske poster (FRBR) [ppt] [pdf] / Knut Hegna
 • Revising AACR: RDA [ppt] [pdf] / Stuart Hunt
 • Reinventing the Catalog [ppt] [pdf] / Ed O'Neill (bilde 27, 32, 40, og 53 ble ikke vist, men de utfyller presentasjonen)
 • FRBR og biblioteket [pdf] [pdf kompakt versjon (2 s. pr ark)] / Trond Aalberg

Fredag 27.1.

 • Katalogen og brukeren [ppt] [pdf] / Ragnar Nordlie
 • Google og katalogen : trussel eller nyttig verktøy [ppt] [ pdf] / Hans Martin Fagerli
 • Om Googleutfordringen [podcast] / Thomas Brevik
 • Bibliotekkatalogen vs. Google [ppt] [pdf] / Kjersti Feiring Myrtrøen
 • Guidelines for Online Public Access Catalogue (OPAC) Displays [ppt] [pdf] / Unni Knutsen
 • Nasjonalbibliotekets supersøk [ppt] [pdf] /
 • Biblioteket Østfold – nettverk i praksis [ppt] [pdf] / Svein E. Nilsen
 • Nationale løsninger: Danske strategier for registrering og formidling [ppt] [pdf] / Erik Thorlund Jepsen

Første innleder var universitetsbibliotekar Knut Hegna fra UBO som talte om funksjonskrav til bibliografiske poster, forkortet FRBR. I presentasjonen understrekte han viktigheten i å skille mellom i registrering og gjenfinning i bibliotekene og dette arbeidet må gjøres med brukerne i tankene.