Jørn Ruud, Ubbjur

På studietur til København
mars 2002

- Rapport -


Besøk || Kurset || Juridisk laboratorium || Resultat


Kurs og studiebesøk i København

Jussen i Norge er av naturlige grunner nasjonal, men har et voksende internasjonalt tilsnitt. Våre nordiske nabolands jus har imidlertid alltid vært interessant for norske jurister, ikke minst på bakgrunn av lovsamarbeidet på privatrettens område.  Som følge av EU og EØS-avtalen har denne interessen i hvert fall ikke blitt mindre. For en tid tilbake ble jeg etter forespørsel invitert til  å gå et kurs i den svenske Riksdagen for bibliotekarer i "riksdagsarbete" og dermed også i svenske juridiske kilder.  Dette har vært til uvurderlig nytte  i det daglige arbeid ved Det juridiske fakultetsbibliotek.  Siden vi har et minst like stort behov for innsikt i danske kilder, søkte jeg og kom med på dagskurset "Lov og ret på internet" ved Danmarks bibliotekskole i København. Jeg opplevde i Danmark - som tidligere i Sverige - at jeg var den første utenlandske deltaker på disse kursene. Kurset gikk den 7. mars, og dagen etter hadde jeg en avtale om å besøke Juridisk laboratorium som er biblioteket for de juridiske studentene ved København Universitet.

Kurset

Kurset var intensivt lagt opp og gikk fra kl 0900 til 1600 torsdag den 7. mars 2002. Det ble holdt i et moderne lokale med gode PCer til alle.  Kursleder var Karen Nedergaard som er bibliotekar og informasjonskonsulent i det store danske advokatfirmaet Kromann Reumert. De andre kursdeltakerne kom både fra folke- og fagbibliotekarsektoren.  

Kurset besto av korte og innholdsmettede orienteringer avløst av praktiske oppgaver som belyste de ulike temaene:

Et slikt intensivt kurs forutsetter selvsagt at man vel hjemme omgående setter seg ned og arbeider videre med stoffet.  Vi fikk utlevert både veiledninger, oppgaver og en del løsningsforslag på ulike problemstillinger som vi kunne arbeide videre med.

Juridisk laboratorium og andre bibliotekbesøk

Dagen deretter (fredag 8. mars) besøkte jeg Juridiske laboratorium som altså er studentbiblioteket for juridiske fag i København.  Biblioteket holder til i en tidligere fabrikkbygning  i Studiestræde og er dermed svært sentralt plassert i København.  Fra gaten så bygningen  beskjeden og litt slitt ut, men innenfor porten åpenbarte det seg et moderne studenthus som nesten i sin helhet ble bestyrt av biblioteket.

Juridisk Laboratorium er først og fremst et studentbibliotek, men "brukere fra byen" hadde også adgang, I forhold til Ubbjur i Bergen har biblioteket en relativt liten utlånssamling.  Mesteparten av samlingene var beregnet til "på stedet" bruk med tilhørende kopiering. Det kreves betaling både for kopiering og datautskrifter Biblioteket bestyrer byggets PC-stuer,  lesesaler og grupperom.. Som bibliotekskatalog brukes det norske MICROMARC.  Det virker som om dette systemet har en viss utbredelse i Danmark, ikke minst fordi det er prisgunstig.

Da biblioteket overtok denne bygningen for noen år siden, kunne de fra starten av innrede den målrettet som studentbibliotek med bare de begrensninger som bygningsmassen satte.  Resultatet er imponerende.  Foruten en funksjonell innredning av huset, har biblioteket vektlagt å utvikle gode og informative nettsider for sine primærbrukere. En av de ansatte hadde web og edb som viktigste arbeidsområde. Biblioteket arbeider nå med å få til et katalogsamsøk med Det kongelige bibliotek og de andre bibliotekene under København universitet som har juridiske samlinger.  Det er snart ferdig.

Det ble tid til å diskutere ulike problemstillinger med personalet, herunder også litt av den problematikken jeg dagen før var gjennom på kurset.

Etterpå ble jeg vist rundt i det juridiske instituttbibliotek som holdt hus i en eldre bygning ikke langt unna Juridisk laboratorium. Samlingen var oppstilt i et heller gammeldags ordnet bibliotek og bare en del av litteraturen var dataregistrert.  Kun instituttets ansatte hadde lånerett.  Utenforstående var velkommen til å besøke biblioteket, men de fikk verken låne eller kopiere. Mitt inntrykk var at biblioteket sårt trengte en fornyelse.

Siste dagen foretok jeg også en uguidet tur til Det kongelige biblioteks nybygg ("den sorte diamant"). En særpreget arkitektur. Bortsett fra den imponerende uniformerte vakten viet ikke personalet meg mye oppmerksomhet - slik at jeg fikk studert bygget i fred og ro.

Umiddelbart resultat av kurs og besøk

Etter jeg kom hjem, har jeg utarbeidet en guide for norske brukere i å gjenfinne danske lovforarbeider. Guiden er et webdokument som er tilgjengelig via Ubbjurs hjemmeside og Juridisk nettviser. Tittelen er Danske lovforarbeider; en kortfattet veiledning.

For de spesielt interesserte kan jeg også henlede oppmerksomheten på det webdokumentet som  kom ut av mitt Stockholmsbesøk:  Svenske lovforarbeider; en kortfattet veiledning.


Jørn Ruud, Ubbjur
Publisert 25.3.2002, oppdatert 18. april 2002