U

Alfabetisk liste over tidsskrifter, UBBJUR

Ugeblad for lovkyndighet 1(1861)-10(1870)
[NB: oppstilt som domssamling i L 15.1 Uge på reol 29]
15.1 Uge R 29
Ugeskrift for retsvæsen (1867-)
afd B: Juridisk afhandlinger, meddelelser mm
[NB: oppstilt s.m. afd A: Dansk domssamling i L 15.2 Uge på reol 30]
15.2 Uge R 30
Revue de droit uniforme = Uniform law review / Unidroit (1973-1995)
forts som Uniform law review, NS = Revue de droit uniforme / Unidrot 1(1996)-
17 Uni R 57
Uniform law review, NS = Revue de droit uniforme / Unidrot 1(1996)- forts av Revue de droit uniforme / Unidroit (1973-1995) 17 Uni R 57
United Nations commision on international trade… Yearbook. Uncitral yearbook (1968/70)- 17 Uni R 57
UiB Det juridiske fakultet. Juridiske skrifter 1(1982)-3(1982) 17 Uni R 57
UiB Det juridiske fakultet. Skriftserie. 1(1982)- 17 Uni R 57
UiB Institutt for offentlig rett. Notat (1970:1-1972:2)
forts som UiB Institutt for offentlig rett. Skrift (1972:3-1976:6)
forts som UiB Institutt for offentlig rett. Skriftserie (1976:7-1980:4)
17 Uni R 57
UiB Institutt for offentlig rett. Skrift (1972:3-1976:6)
forts av UiB Institutt for offentlig rett. Notat (1970:1-1972:2)
forts som UiB Institutt for offentlig rett. Skriftserie (1976:7-1980:4)
17 Uni R 57
UiB Institutt for offentlig rett. Skriftserie (1976:7-1980:4)
forts av UiB Institutt for offentlig rett. Notat (1970:1-1972:2)
forts av UiB Institutt for offentlig rett. Skrift (1972:3-1976:6)
17 Uni R 57
UiB Katalog (1971 høstsemester-1985 vårsemesteret)
forts som UiB Undervisningskatalog (1985 høstsemester-)
17 Uni R 57
UiB-magasinet: nytt fra Universitetet i Bergen (1994-) (siste årgang) Tidsskr-hylle R 39
UiB Plan for rettsstudiet (1981/82-1985/86)
forts som UiB Plan for rettsstudiet og offentlig rett (1986/87-)
17 Uni R 57
UiB Plan for rettsstudiet og offentlig rett (1986/87-)
forts av UiB Plan for rettsstudiet (1981/82-1985/86)
17 Uni R 57
UiB Undervisningskatalog (1985 høstsemester-)
forts av UiB Katalog (1971 høstsemester-1985 vårsemesteret)
17 Uni R 57
UiB Årsmelding (1964/65-) 17 Uni R 57
UiO Avdeling for forvaltningsinformatikk (1994) 17 Uni R 57
UiO Det juridiske fakultetsbiblioteks skriftserie (1988-) 17 Uni R 57
UiO Institutt for kriminologi. Stensilserie 68(1992)-
forts av UiO Institutt for kriminologi og strafferett: Stensilserie 1(1974)-67(1992)
17 Uni R 57
UiO Institutt for kriminologi og strafferett. Skrifter 1(1957)- 17 Uni R 57
UiO Institutt for kriminologi og strafferetts småskriftserie (1981:1)-(1987)nr 4
forts som UiO KS-serien (1987-)
17 Uni R 57
UiO Institutt for kriminologi og strafferett: Stensilserie 1(1974)-67(1992)
forts som UiO Institutt for kriminologi. Stensilserie 68(1992)-
17 Uni R 57
UiO Institutt for kriminologi. Årsrapport (1992-) 17 Uni R 57
UiO Institutt for offentlig rets skriftserie (1981-) 17 Uni H 57
UiO Institutt for offentlig rett. Stensilserie 8(1975)-36(1980) 17 Uni R 57
UiO Institutt for privatrett., avd. for edb. 2(1972)-11(1982) 17 Uni R 57
UiO Institutt for privatrett. Stensilserie 1(1974)- 17 Uni R 57
UiO Institutt for privatrett. Stensilserie B 1(1982)- 17 Uni R 57
UiO Institutt for privatrett. Stensilserie C 1(1995)- 17 Uni R 57
UiO Institutt for rettsinformatikk. Årsmelding (1993-) 17 Uni R 57
UiO Institutt for rettssososiologi. Stensilskrifter 1(1968)- 17 Uni R 57
UiO Institutt for statsrett og folkerett. Stensilserie 1(1974)-7(1975) forts som UiO Institutt for offentlig rett. Stensilserie (1976-) 17 Uni R 57
UiO K-serien (1994-)
forts av UiO Institutt for kriminologi og strafferetts småskriftserie (1981:1)-(1987)nr 4
forts av UiO KS-serien (1987)nr 5-(1992)nr 1
17 Uni R 57
UiO KS-serien (1987)nr 5-(1992)nr 1
forts av UiO Institutt for kriminologi og strafferetts småskriftserie (1981:1)-(1987)nr 4
forts som UiO K-serien (1994-)
17 Uni R 57
UiO Studiehåndbok for Det juridiske fakultet 17 Uni R 57
UiO. Året ... i tall og tabeller (1995)-
forts av UiO. Årsmelding for ... (1987-1994)
17 Uni R 57
UiO. Årsberetning/Årsmelding (1968-1984)
forts som Årsmelding for ... (1987-1994)
17 Uni R 57
UiO. Årsmelding for ... (1987-1994)
forts som UiO. Året ... i tall og tabeller (1995)-
17 Uni R 57
UiTø Institutt for rettsvitenskap. Særavhandling 1(1989)- 17 Uni R 57
UiTø Institutt for rettsvitenskap. Skriftserie (1987-) 17 Uni R 57