S

Alfabetisk liste over tidsskrifter, UBBJUR

Samfunnsspeilet: tidsskrift for leve... (1992-) 17 Sam R 55
Samtiden (1972-) 17 Sam R 55
Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte.
Germanistische Abt.: 1 (1880)-98 (1981)
Kanonistische Abt.: 29 (1940)-66 (1980). Mgl nr 31-33, 46-49
Romanistische Abt.: 1 (1880)-48 (1928), 53 (1933)–. Mgl nr 60, 65
17 Sav R 55
Scandinavian political studies: a journal… 1(1978)-
forts av Scandinavian political studies: a yearbook… (1966-1977)
17 Sca R 55
Scandinavian studies in criminology (1965-) 17 Sca R 55
Scandinavian studies in law 1(1957)- 17 Sca R 55
Schola: tidsskrift om utdanning 1(1993)- L 17 Sch R 55
Skat udland: tidsskrift for international beskatning (1993-) 17 Ska R 55
Skatt (1984 nr 4-1986 nr 7)
forts som Skattebetaleren (1987-)
17 Ska R 55
Skattebetaleren (1987-)
forts av Skatt (1984 nr 4-1986 nr 7)
17 Ska R 55
Skattebetalerforeningen. Skriftserie (1994-) 17 Ska R 55
Skattedirektoratets meldinger (1978)- 17 Ska Rom-707
Skattenytt (1994-)
forts av Skatte-nytt, A (1957)-(1993)
17 Ska R 55
Skatte-nytt, A (1957)-(1993)
forts som Skattenytt (1994)-
17 Ska R 55
Skatte-nytt, B (1977)- Bilag til Skattenytt (i ringperm)
forts av Skatte-nytt, Signal B (1957)-(1976)
17 Ska R 55
Skatte-nytt, Signal B (1957)-(1976)
forts som Skatte-nytt, B (1977)-
17 Ska R 55
Skatterett 1(1982-) 17 Ska R 55
Skriftserie om EF (1993-) 17 Skr R 55
Sosial trygd (1967)-(1995)
forts som Velferdsmagasinet sosial trygd (1996)-
17 Sos R 55
Sosialdepartementets sammendragsserie (1978)-(1993) nr 10
forts som Sosial- og helsedepartementets sammendragsserie (1993) nr 11-
17 Sos R 55
Sosialdepartementets sammendragsserie. Årlig katalog. 1. utg (1978)-3. utg (1980), 6. utg (1983) 17 Sos R 55
Sosial- og helsedepartementets sammendragsserie (1993)nr 11-
forts av Sosialdepartementets sammendragsserie (1978-1993)nr 10
17 Sos R 55
Spor: kvartalsskrift / utgitt av Datatilsynet (1996)- 17 Spo R 55
Stat & styring: tidsskrift for bedre styring og ressursutnyttelse i offentlig sektor (1991-) 17 Sta R 55
Statewatch: monitoring the state and civil liberties in the UK and Europe 6(1996)- 17 Sta R 55
Statistisk månedshefte (tre siste årganger) 17 Sta R 55
Statsvetenskaplig tidskrift (1897-) ukpl 17 Sta R 55
Statsøkonomisk tidsskrift 18(1908)-100(1986)
forts som Norsk økonomisk tidsskrift 101(1987)-
17 Sta R 55
Status: information fra Folketinget… (to siste årganger) Tidsskr-hylle R 39
Stockholm universitetet, Institut för europäisk rätt ... 17 Sto R 56
Stockholm universitetet, Institutet för rättshistorisk forskning. Ser. 1 1(1962), 3(1952)-9(1966), 11(1967)- 17 Sto R 56
Stockholm universitetet, Juridiska fakulteten, skriftserie 1(1982)- Mgl nr 36 17 Sto R 56
Stud. jur. (1946-) ukpl. 17 Stu R 56
Stud. jur. (1946-) ukpl. Pensum Egen reol
Studia iuridica Upsaliensia: Acta Universitatis Upsaliensia (1960) 17 Stu R 56
Studies on crime & crime prevention: annual review 1(1992-) 17 Stu R 56
Studvest: avisa for studentar ved Universitetet i Bergen… (årgang) Tidsskr-hylle R 39
Svensk juristtidning 1(1916-) Mgl 1951, 1990 17 Sve R 56
Svensk skattetidning (1970-) 17 Sve R 56
Syn & segn 1(1895)-63(1957), 78(1972)- Ukpl 17 Syn R 56
Synopsis (siste 5 årg. oppbev.) 17 Syn R 56

neste.gif" WIDTH="30" HEIGHT="30">