P

Alfabetisk liste over tidsskrifter, UBBJUR

Penological information bulletin 17(1992)-
forts av Prison information bulletin 1(1983)-16(1992)
17 Pen R 54
Petrius (1995)- 17 Pet R 54
PHS forskning / Politihøgskolen Nr 1(1995)- 17 PHS R 54
PHS småskrifter / Politihøgskolen (1995)- 17 PHS R 54
Police journal (1971)- Mgl. 58(1985) 17 Pol R 54
Politibladet (1975)-(1991)
forts i Politi- og lensmannsetaten: fagtidsskrift 81(1991)3-
17 Pol R 54
Politiembetsmennenes blad (1970)-(1991) avsl. 17 Pol R 54
Politiets årbok / Justisdepartementet (1989-1991) 17 Pol R 54
Politihistorisk selskab. Årsskrift (1981)- 17 Pol R 54
Politi- og lensmannsetaten: fagtidsskrift 81(1991)3-
hvori opptatt: Politibladet (1975)-(1991)
17 Pol R 54
Politinytt (1994-) 17 Pol R 54
Posisjon: bransjeavis for kart, oppmåling, geodata… (siste årgang) Tidsskr-hylle R 39
Pris och konkurrens (1982-1988)
forts av Pris- och kartellfrågor (1973-1981)
17 Pri R 54
Prison information bulletin 1(1983)-16(1992)
forts som Penological information bulletin 17(1992)-
17 Pri R 54
Public law (1958-) ukpl 17 Pub R 54
Public procurement law review (1993-) 17 Pub R 54
Publikasjoner fra Tingbokprosjektet 1(1992)- 17 Pub R 54
På høyden: internavis for Universitetet i Bergen (siste årgang) Tidsskr-hylle R 39

urneste.gif" WIDTH="30" HEIGHT="30">