O

Alfabetisk liste over tidsskrifter, UBBJUR

Offentligrettslige skrifter (1982)- 17 Off R 54
Offshore & energy 9(1991)- 17 Off R 54
Offshore i vest: fagtidsskrift for næreingsdrivende… 1(1983) nr 2-2(1984) nr 4 17 Off R 54
Offshore Norge 2(1984) nr 5-8(1990) 17 Off R 54
Opp & avgjort: tidsskrift for konfliktrådene (1994)- 17 Opp R 54
Organisasjonenes EF-utredninger (1991)- 17 Org R 54
Oslo politi. Beretning… 80(1977), 84(1981)-87(1984)
forts som Oslo politikammer Årsberetning
17 Osl R 54
Oslo politikammer. Årbok (1995)-
forts av Oslo politikammers årsberetning (1985-1994) Mgl. 1989, 1991
forts av Oslo politi. Beretning om Oslo politi 80(1977), 84(1981)-87(1984)
17 Osl R 54
Oslo politikammers årsberetning (1985-1994) Mgl. 1989, 1991
forts av Oslo politi. Beretning om Oslo politi 80(1977), 84(1981)-87(1984)
forts som Oslo politikammer. Årbok (1995)-
17 Osl R 54
Oversikt over statlige utvalg, styrer og råd m.v. (1990)- 17 Ove R 54
Oxford journal of legal studies (1981)- 17 Oxf R 54

urneste.gif" WIDTH="30" HEIGHT="30">