K

Alfabetisk liste over tidsskrifter, UBBJUR

Kapital (siste årgang) Tidsskr-hylle R 38
Kapital data (siste årgang) Tidsskr-hylle R 38
Kart og plan: tidsskrift for geodesi, kartografi… 52(1992-) 17 Kar R 52
Klar tekst: et landsdekkende kriminalpolitisk magasin 2(1994)- 17 Kla R 52
Kommunal rapport (siste årgang) Tidsskr-hylle R 38
Kommunalt tidsskrift 55(1968)-74(1987) 17 Kom R 52
Konkurransetilsynet. Årbok (1994)- 17 Kon R 52
Konkurrerende bruk av kystsonen (1985)- (ukpl) 17 Kon R 52
Konkursråd 1(1994)- 17 Kon R 52
Konsulatberetninger: indberetninger fra de norske legationer… (1905-1925) 17 Kon R 52
Kontrast (1968-1990) avsl. 17 Kon R 52
Kriminalitet i Norge / Norsk narkotikapolitiforening (1993)- 17 Kri R 52
Kriminalitetsforebyggende råd. Årsberetning 17 Kri R 52
Kritisk juss nr 3 (1993)-
Forts. av Hefte for kritisk juss (1974-nr. 2 1993)
17 Kri R 52
Krom-nytt (1990-) 17 Kro R 52
KRUS dokumentasjon & debatt (1995) nr. 1- 17 Kru R 52
Kurasje (1971-1980) avsl. 17 Kur R 53
Kvinneforskning 19(1995)-
Forts. av Nytt om kvinneforskning 2(1977)-18(1994)
17 Kvi R 53
Kvinnerettslige arbeidsnotater nr. 1(1978)- 17 Kvi R 53
Kvinnerettslige studier 1(1976)–14(1980) 17 Kvi R 53
Københavns Universitetet. Kriminalistisk institut: stensilserie 4(1979-) 17 Køb R 53
Københavns Universitetet. Rettsvitenskabeligt institutt - Studier Nr. 1(1983)- Mgl. nr. 2(1983) 17 Køb R 53