H

Alfabetisk liste over tidsskrifter, UBBJUR

Halsbury's laws of England: annual abridgment (1974-) 17 Hal R 51
Harvard law review 1(1887/88-) 17 Har R 51
Hefte for kritisk juss (1975-nr. 2 1993)
forts som Kritisk juss (nr. 3 1993-)
17 Hef R 51
Helse- og sosialforum (siste årgang) Tidsskr-hylle R 39
Helserett-Info (1991-) 17 Hel R 51
Historisk tidsskrift 51 (1972-) 17 His R 51
Human rights in developing countries: yearbook (1991-) 17 Hum R 51
Human rights law journal 11(1990-) 17 Hum R 51
Human rights review (1976-81) avsl. 17 Hum R 51
Humanitæraksjonen ...: jusstudenter for menneskerettigheter (1996)- 17 Hum R 51

urneste.gif" WIDTH="30" HEIGHT="30">