F

Alfabetisk liste over tidsskrifter, UBBJUR

Faktaheftet: norsk petroleumsvirksomhet / utgitt av Nærings- og energidepartementet (1996)- 17 Fak R 51
Forbrukerombudet / Årsmelding (1994)- 17 For R 51
Forbrukerombudsmannen (1975-1979) 17 For R 51
Forbrukerrapporten (siste årgang) Tidsskr-hylle R 39
Forsikring 94(1990) nr 8-
forts av Forsikringstidende (1931-1990) (ukpl)
17 For R 51
Forsikringstidende (1931-1990) (ukpl)
forts som Forsikring (1991-)
17 For R 51
Forskning om økonomisk kriminalitet: rapport 1(1992)- (ukpl) 17 For R 51
Forskningspolitikk (siste årgang) Tidsskr-hylle R 39
Frostating lagmannsrett. Årsmelding (1994)- 17 Fro R 51
Från Riksdag och departement (siste årgang) Tidsskr-hylle R 39
FSRs årskrift 1(1989)-3(1991) 17 FSR R 51
Förvaltningsrättslig tidskrift 2 (1939-) 17 Før R 51