PRAKSIS. [15.1–16.9]

Juridiske kilder og tidsskrifter

Flere lands praksis. [16.1–16.4]

16.1 INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE

The case law of the International Court I 16.1 Cas R 43
Digest of decisions of the international court. 2 bind (1974-1978) 16.1 Dig R 43
Den internasjonale domstol i Haag: rettspraksis 1946-1993 / Fife (1994) 16.1 Fif R 43
International court of justice: Pleadings, oral arguments, documents. 1948-60, 1966, 9-12(1968) 16.1 Int R 43
International court of justice: Reports of judgements, advisory opinions… (1949-) 16.1 Int R 43
International court of justice: Yearbook... 1946/47-50/51, 57/58, 67/70 16.1 Int R 43

16.2 EU. EØS

The Brussels jurisdiction and enforcement convention: an EC court casebook / Bogdan (1996) 16.2 Bru R 43
Court of Justice of the European coal and steel community: Reports of cases before the Court (1954-1958) 16.2 Cou R 43
Court of Justice of the European Communities: Reports of cases before the Court (1959-1989) 16.2 Cou R 43
Court of Justice of the European Communities: Reports of cases
before the Court of Justice and the Court of First Instance (1990-)
16.2 Cou R 43
Court of Justice of the European Communities: selected judgements in the field of public procurement / Krüger (ed.) (1996) 16.2 Cou R 43
EES-rättsfallssamling [på engelsk, 6 bind + sammenfatningsbind på svensk] (1994) 16.2 Ees R 43
EF-domssamling: retsafgørelser fra Europa-domstolen (1992) 16.2 EF R 43
EFTA-domstolen. Report of the EFTA Court ... : 1 January ... - 30 June ... (1994/1995-) 16.2 EFT R 43
EG-rätt: rättsfallssamling (1992) 16.2 EG R 43
EU-IP domssamling / Philip (1995) 16.2 EU R 43
Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl: Sammlung der Rechtsprechung des Gerichtshofes (1954-1957) 16.2 Ger R 43
Gerichtshof der Europäischen Gemeinsachaften: Sammlung der Rechtsprechung des Gerichtshofes (1958-1977) 16.2 Ger R 43
Konkurranseretten i Norge og EØS: regler og praksis
[NB - oppstilt på norsk praksis L 15.1 Kon]
15.1 Kon R 29
European community case law: summaries of leading EC court cases / Rasmussen (1993) 16.2 Ras R 43
The relationship between European community law and national law: the cases (1994) 16.2 Rel R 43

16.3 EUROPEAN COURT/COMMISION OF HUMAN RIGHTS

Council of Europe: european convention on human rights:
(The de Geillustreerde Pers N.V. case (1977) and The Hätti case (1977))
16.3 Cou R 43
European commission of human rights. Decisions… (1975-) 16.3 ECH R 43
European court of human rights. Publ. Ser. A 1 (1961-) 16.3 ECH R 43
European court of human rights. Publ. Ser. B 17 (1974/75-) 16.3 ECH R 43
European human rights report 1 (1979-) 16.3 Eur R 43
Europeiske menneskerettighetsdomstol. Særtrykk av rettspraksis fra Den europeiske menneskerettighetsdomstol 16.3 Eur R 43
Judgments of the European court of human rights: reference charts / Gomien (1991) 16.3 Gom R 43
Johansen, Adele ("Adeledommen"). Sak Johansen mot Norge. - Dom i Den europeiske menneskerettighetsdomstol av 7. august 1996 16.3 Joh R 43
Yearbook of the European convention on human rights 1 (1955-) 16.3 Yea R 43
Yearbook on human rights (1960-) 16.3 Yea R 43

16.4 ANNET

Bulletin on Constitutional Case-Law 1(1995)- 16.4 Bul R 43
Cases on the law of the sea (1976-84) (4 bind) 16.4 Cas R 43
International labour organisation: administrative tribunal judgments 69(1990)- 16.4 Int R 43
International litigation procedure (1990-) 16.4 Int R 43
Reports of international arbitral awards 11(1962)- 16.4 Rep R 43
Rättsfallssamling i folkrätt (1992) 16.4 Ræt R 43
Swedish and international arbitration (1981, 1983-) 16.4 Swe R 43

30" HEIGHT="30">