Innledning

Juridiske kilder og tidsskrifter

«Juridiske kilder og tidsskrifter ved Det juridiske fakultetsbibliotek» er en systematisk og alfabetisk oversikt over alle primærkilder, tidsskrifter og løpende bibliografier mv. ved biblioteket. Systematikken er basert på L-katalogen («Systematisk katalog: klasse L: rettsvitenskap»). Kildene – regelverk, praksis og andre kilder – er søkt samlet og organisert på en oversiktlig måte. Alle er merket med blå tape og er ikke til utlån, med enkelte unntak.

Vi håper oppstillingen – sammen med den foreliggende oversikten, våre gule informasjonsbrosjyrer og søking i Bibsys – vil gi brukerne en hensiktsmessig oversikt over kildetilfanget og at den vil lette identifisering og gjenfinning av de forskjellige kildene og tidsskriftene fra inn- og utland.

Systematikken, som fremgår i detalj av innholdsfortegnelsen, har følgende hovedbestanddeler: