Juridiske kilder og tidsskrifter

Det juridiske fakultetsbibliotek

Forord

Innledning

Forkortelser

Systematisk oversikt:
Tidsskrifter (alfabetisk). [L 17]

Diverse:

Bibliografier, biografier og statistikk (løpende):
1 Bibliografier
6 Biografier. Matrikler
12.6 Andre oppslagsverk
12.7 Statistikk

Alfabetisk oversikt


Oppdatert av Finn.Solemdal@ub.uib.no - 18. september 1997
>

Bibliografier, biografier og statistikk (løpende):
1 Bibliografier
6 Biografier. Matrikler
12.6 Andre oppslagsverk
12.7 Statistikk

Alfabetisk oversikt


Oppdatert av Finn.Solemdal@ub.uib.no - 18. september 1997