Forord

Juridiske kilder og tidsskrifter

Det juridiske fakultetsbibliotek ved Universitetsbiblioteket i Bergen (forkortet Ubbjur) presenterer her «Juridiske kilder og tidsskrifter ved Det juridiske fakultetsbibliotek» som er en systematisk og alfabetisk oversikt over alle primærkilder, tidsskrifter og løpende bibliografier ol. ved biblioteket.

Opprinnelsen til denne systematiske oversikten var den alfabetiske ordnete «Tidsskrifter ved Det juridiske fakultetsbibliotek pr. 15.6.91» på 6 sider, utarbeidet av pensjonert avdelingsbibliotekar Sofie Wigum. To år senere kom «Tidsskrifter ved Det juridiske fakultetsbibliotek» (16 s.), også alfabetisk, med sekretær Marit Saksvik som medansvarlig sammen med Wigum.
I forbindelse med flyttingen fra de tidligere biblioteklokalene i Allégaten januar 1995 oppstod behovet for en ytterligere detaljert – og ikke minst Bibsys-registrert – oversikt over seriene våre, inkludert en rekke serier som ble overført fra hovedUB. Vi måtte også avklare hvorledes seriene skulle stilles opp i nybygget. Kildematerialet er i den forbindelse blitt omklassifisert av undertegnede, og alle kilder og tidsskrifter står nå oppstilt på en helt ny måte i biblioteklokalene på Dragefjellet.

Grunnarbeidet til utarbeidelsen av den foreliggende oversikten ble gjort av avdelingsbibliotekar Kate Lønningen, som har hovedansvaret for holdet av alle periodiske publikasjoner ved fakultetsbiblioteket. Lønningen har både før og etter flyttingen gjort et stort, pirkete og tidkrevende – og ikke minst kompetent – arbeid med å få kontroll over, få registrert og få ajourført periodika-bestanden ved fakultetsbiblioteket.
Etter flyttingen har sekretær Finn Solemdal samarbeidet om katalogiseringen og (om)merking av kildene og de periodiske publikasjonene.
Stud.jur. Arne Grünerts registrerte før flyttingen kilder og periodika på en datafil som et ledd i planleggingen og gjennomføringen av flyttingen. Den foreliggende oversikten har denne registreringen i bunn.
En stor takk til disse som har gjort en omfattende innsats i forhold til en krevende og uoversiktlig dokumentmasse.

«Juridiske kilder og tidsskrifter ved Det juridiske fakultetsbibliotek» er et kontinuerlig prosjekt. Biblioteket er takknemlig for synspunkter på – og påpeking av feil og mangler i – den foreliggende oversikten. Listen er også tilgjengelig på våre websider
(http://www.ub.uib.no/avdeling/jur/index.htm).

Velkommen til biblioteket!