Forkortelser

Juridiske kilder og tidsskrifter

Følgende forkortelser brukes i den foreliggende oversikten:

avsl			avsluttet
ed			edition
eks			eksemplar
forts			fortsetter/fortsettelse
mag			magasin (5. etg.)
mgl			mangler
pensum		    pensumhylle 
publ			publications
ser			serie/series
siste årgang	    kun siste årgang oppbevares
sml			samling
tidsskr-hylle	    kun på tidsskrifthylle
UiB			Universitetet i Bergen
UiO			Universitetet i Oslo
UiTø			Universitetet i Tromsø
ukpl			ukomplett
utg			utgave
vol			volume
årg			årgang