ANDRE KILDER. [16.5–16.6]

Juridiske kilder og tidsskrifter

16.5 ANDRE NORSKE KILDER

Departementstidende (1829-1855, 1857) 16.5 Dep R 44
Innstillinger og betenkninger (1935-1971) (Mgl 1953 I, 1961-1967)
forts som NOU Norges offentlige utredninger (1972-)
16.5 Inn R 44
NOU Norges offentlige utredninger (1972-)
forts av Innstillinger og betenkninger (1935-1971) (Mgl 1953 I, 1961-1967)
16.5 Nou R 44
NOU Norges offentlige utredninger (1972-) Løse hefter 16.5 Nou R 44
Publikasjonsliste fra Storting og Regjering (siste årganger) 16.5 Pub R 44
Riksforsamlingens forhandlinger (1814) 16.5 Rik R 44
Statsbudsjettet (1992-) 16.5 Sta R 44
Statsrådets forhandlinger (1848-1912) 16.5 Sta R 44
Storthingets efterretninger (1814-1866) 16.5 Sto R 44
Stortinget: Møter for lukkede dører 1939-1945:
dokumenter og referater, 9. ordentlige storting
1939-40, 89. ordentlige storting 1940, fortsatte ordentlige storting 1945 (1995)
16.5 Sto R 45
(v. St.forh. 1945/46)
Stortingsforhandlinger (1814-) 16.5 Sto R 44-47
Stortingsforhandlinger – registre (1814-) 16.5 Sto R 48

16.6 ANDRE IKKE-NORSKE KILDER

Folketingstidende: årbog og registre (1992/93-) 16.6 Fol R 48
Riksdagens årsbok 77 (1981/82-) 16.6 Rik R 48

este.gif" WIDTH="30" HEIGHT="30">