V - W - X

Alfabetisk oversikt - UBBJUR

V

Vegtrafikkloven med trafikkregler og skiltregler: kjøretøyforskrifter, førerkortforskrifter, bilansvarslova, lov om pliktmessig avhold [...] (1981, 1987)- (siste utg. i bibl, tidl. utg. i mag) 14.1 Veg R 28
Velferdsmagasinet sosial trygd (1996)-
forts av Sosial trygd, (1967)-(1995)
17 Vel R 57
Vernelagsnytt 3(1959)-14(1970)
forts som Tidsskrift for kriminalomsorg 15(1971)-(1991)nr 1
forts som Aktuelt for kriminalomsorgen 1(1991)-
17 Ver R 57
Victimology 1(1976)-10(1985) 17 Vic R 57
Viktige storpolitiske dokumenter 1945-50 (1950) 13.1 Vik R 24
Voldsoffer 1(1995)- 17 Vol R 57

W

Succession / Ware (1995) 15.5 War R 33
Weekly law report (1969-1978) 15.5 Wee R 33
Patent: allmänna domstolars praxis åren 1983-1991 / O. Westlander (1995) 15.3 Wes R 31