P

Alfabetisk oversikt - UBBJUR

Penological information bulletin 17(1992)-
forts av Prison information bulletin 1(1983)-16(1992)
17 Pen R 54
Petrius (1995-) 17 Pet R 54
PHS forskning / Politihøgskolen Nr 1(1995)- 17 PHS R 54
PHS småskrifter / Politihøgskolen (1995)- 17 PHS R 54
Police journal (1971-) Mgl. 58(1985) 17 Pol R 54
Politi- og lensmannsetaten: fagtidsskrift 81(1991)3-
hvori opptatt: Politibladet (1975-1991)
17 Pol R 54
Politibladet (1975-1991)
forts i Politi- og lensmannsetaten: fagtidsskrift 81(1991)3-
17 Pol R 54
Politiembetsmennenes blad (1970-91) avsl. 17 Pol R 54
Politiets årbok / Justisdepartementet (1989-1991) 17 Pol R 54
Politihistorisk selskab. Årsskrift (1981-) 17 Pol R 54
Politinytt (1994-) 17 Pol R 54
Polizei- und Ordnungsrecht. - I: Juristische Arbeitsblätter (1974) 14.6 Pol R 28
Posisjon (siste årgang) Tidsskr-hylle R 39
Principles of international environmental law. - 3 deler i 4 bind: 1. Principles of international environmental law / P. Sands (1995) 2. Documents in international environmental law, 2 bind (1994) 3. Documents in European Community environmental law (1995) L 13.1 Pri R 24
Pris och konkurrens (1982-1988)
forts av Pris- och kartellfrågor (1973-1981)
17 Pri R 54
Prison information bulletin 1(1983)-16(1992)
forts som Penological information bulletin 17(1992)-
17 Pri R 54
Pristidende (1940-1993)
forts av Trustkontrollen 1(1926)-5(1936)
forts som K-kontakt 1(1994)-
14.1 Pri R 27
Procesretlig domssamling (1971, 1991) 15.2 Pro R 30
Forskrift om elektrisk utstyr / Produkt- og elektrisitetstilsynet (1995) 14.1 Pro R 27
Property law (1994) 14.5 Pro R 28
Public international law 1(1975)- 1 Pub R 1
Public law (1958-) ukpl 17 Pub R 54
Public procurement law review (1993-) 17 Pub R 54
Publikasjoner fra Tingbokprosjektet 1(1992)- 17 Pub R 54
Publikasjonsliste fra Storting og Regjering (siste årganger) 16.5 Pub R 44
På høyden: internavis for Universitetet i Bergen (siste årgang) Tidskr-hylle R 39