L

Alfabetisk oversikt - UBBJUR

Lag och avtal Nr 1 (1983)- Mgl nr. 2 (1983) 17 Lag R 53
Lagasafn (siste utg, tidl utg. i mag) [Island] 14.4 Isl R 28
Lagbok för kyrkan (1976-) (løsblad) [Finland] 14.4 Lag R 28
Lagbok i miljörätt 1991 (1991) 14.3 Lag R 28
Lagen om allmän försäkring (1992) 14.3 Lag R 28
Landsorganisasjonen i Norge. Beretning (1988-1990, 1993) 17 Lan R 53
Landstingets Ombudsmands beretning for ... (1995)- [Grønland] 15.4 Lan R 31
Law and philosophy 1(1982-) 17 Law R 53
Law in Eastern Europe 1(1958)- 17 Law R 53
Law librarian 7(1976)-13(1982), 23(1992)- 17 Law R 53
Law library journal 84(1992)- 17 Law R 53
Law quarterly review (1947-) 17 Law R 53
Law Reports (1). [Appeal Cases.] English and Irish Appeals (1866-1875) 15.5 Law (1) R 31
Law Reports (2). [Appeal Cases.] Scotch and Divorce Appeals (1866-1875) 15.5 Law (2) R 31
Law Reports (3). [Appeal Cases.] Privy Council Appeals (1865-1875) 15.5 Law (3) R 31
Law Reports (4). Appeal Cases (1875)- 15.5 Law (4) R 31-32
Law Reports (5). Chancery Appeal Cases (1866-1875) 15.5 Law (5) R 32
Law Reports (6). [Chancery Division.] Equity Cases (1865-1875) 15.5 Law (6) R 32
Law Reports (7). Chancery Division (1875)- 15.5 Law (7) R 32
Law Reports (8). [Queen's Bench.] Crown Cases Reserved (1865-1872) 15.5 Law (8) R 32
Law Reports (9). Queen's Bench Cases (1865-1875) 15.5 Law (9) R 32
Law Reports (10). [Queen's Bench.] Common Pleas Cases (1865-1875) 15.5 Law (10) R 32
Law Reports (11). [Queen's Bench.] Excheqer Cases (1865-1875) 15.5 Law (11) R 32
Law Reports (12). [Queen's Bench.] Common Pleas Division (1875-1880) 15.5 Law (12) R 32
Law Reports (13). [Queen's Bench.] Excheqer Division (1875-1880) 15.5 Law (13) R 32
Law Reports (14). Queen's [or King's] Bench Division (1875)- 15.5 Law (14) R 32
Law Reports (15). [Family Division.] Admiralty & Ecclesiastical (1865-1872) 15.5 Law (15) R 32
Law Reports (16). [Family Division.] Probate & Divorce (1865-1875) 15.5 Law (16) R 32
Law Reports (17). [Family Division.] Probate Division (1875)-(1971) 15.5 Law (17) R 32-33
Law Reports (18). Family Division. (1972)- 15.5 Law (18) R 33
Law Reports (19). Index 15.5 Law (19) R 33
Legal theory 1(1995)- 17 Leg R 53
Legathåndboken (Siste utgave oppbevares) forts av Stipend- og legathåndboken 12.6 Leg R 2
Lensmannsbladet (siste årgang) Tidsskr-hylle R 39
Likestillingsombudet og Klagenemnda for likestilling. Årsmelding fra… (1981)-
Inneholder også: Likestillingsrådet. Årsmelding, i årene 1985-1989
17 Lik R 53
Likestillingsrådets årsmelding (1991)- 17 Lik R 53
Lloyd's law reports (1968-)
forts av Lloyd's list law reports (1919-67)
15.5 Llo R 33
Lloyd's maritime and commercial law quarterly (1974-) 17 Llo R 53
Lógbók fyri Føroyar (1992-93) 2 bind [Færøyene] 14.4 Fær R 28
Lov & data: tidsskrift for rettsinformatikk (1984-) 17 Lov R 53
Lov & ret (1992-) 17 Lov R 53
Lov og rett 1(1962-) 17 Lov R 53
Lov om barnehager med forskrifter 14.1 Bar R 26
Lov om utenrikstjenesten av 18. juli 1958 med motiver : instruks for utenrikstjenesten [...]. - Omslagstittel: Utenriksinstruks (1991) 14.1 Lov R 27
Lovboka - aktuelle lover, forskrifter, konsesjoner og rundskriv for bruk i arbeidsmarkedsetaten (1991) 14.1 Lov R 27
Love, anordninger og traktater mm. for kongeriket Norge 1814-94 / Schmidt, senere Mejlænder (1849-1894) ukpl 14.1 Lov R 27
Love, anordninger, kundgjørelser, aabne breve, resolutioner mm… 1814-1876 / Vogt (1817-1877) (23 bind) 14.1 Lov R 27
Lover i utval på nynorsk (1936) 14.1 Lov R 27
Lover og forordninger mv. 1939-1941 (1942) 14.1 Lov R 27
Lover og forskrifter for hotell- og næringsmiddelfagene (1994) 14.1 Lov R 27
Lover og forskrifter for næringsmiddelfagene (1993) 14.1 Lov R 27
Lover vedtatt på det ... Storting (årlig) 14.1 Lov R 27
Lover, resolutioner og skrivelser: foranlediget ved krigsforholdene (1917) 14.1 Lov R 27
Lovsamling for Den norske kirke (1994) 14.1 Lov R 27
Lovsamling for hverdagsjus (1989) 14.1 Lov R 27
Lovsamling for internkontroll av helse, miljø og sikkerhet (1995) 14.1 Lov R 27
Lovsamling for reiselivsutdanning (1994) 14.1 Lov R 27
Lovsamling for sjøfolk og maritime skoler (1983) 14.1 Lov R 27
Lovsamling for sjørettsstudenter (1995) 14.1 Lov R 27
Lovsamling for skatt og avgift (…) m/ajourføringsbind (årlig) 14.1 Lov R 27
Lovsamling for små og mellomstore bedrifter (1988) 14.1 Lov R 27
Lovsamling for økonomisk administrativ utdanning (1981) 14.1 Lov R 27
Lovsamling: rådgivning/sosialpedagogisk arbeid (1994) 14.1 Lov R 27
Lugano convention = Convention de Lugano (1991) 2 bind 13.3 Lug R 25