K

Alfabetisk oversikt - UBBJUR

K-kontakt 1(1994)-
forts av Trustkontrollen 1(1926)-5(1936)
forts av Pristidende (1940-1993)
14.1 K-k R 27
Kapital (siste årgang) Tidsskr-hylle R 39
Kapital Data (siste årgang) Tidsskr-hylle R 39
Karnov: norsk kommentert lovsamling (3 bind + reg.) 14.1 Kar R 27
Karnovs EU-samling. - 5. utg. (1996) (2 bind) 13.3 Kar R 25
Karnovs lovsamling (med div. hefter/fortryk)
(siste utg, tidl utg. i mag)
14.2 Kar R 28
Kart og plan 52(1992-) 17 Kar R 52
Kendelser om fast ejendom (1975-) 15.2 Ken R 30
Klar tekst: et landsdekkende kriminalpolitisk magasin 2(1994)- 17 Kla R 52
Kommunal rapport (siste årgang) Tidsskr-hylle R 39
Kommunalt tidsskrift 55(1968)-74(1987) 17 Kom R 52
Kompendium i reiselivets rettsforhold / Faafeng (red) (1996) 14.1 Kom R 27
Kong Christian den femtes Danske Lov (oppr. tr. 1683, faks.utg 1971) (2 bind) 14.2 Chr R 28
Kong Christian den femtes Norske Lov av 15'de April 1687 (1883) 14.1 Chr R 26
Kong Christian den femtis Danske Lov (1878) 14.2 Chr R 28
Kong Christian den fjerdes Norske Lovbog af 1604 (1855) 14.1 Chr R 26
Kongelige rescripter, resolutioner og collegial-breve for Norge 1660-1813 / Wessel Berg (1841-1845) (4 bind + reg.) 14.1 Kon R 27
Kongelige reskripter, resolutioner og kollegialbreve for Danmark og Norge 1789-1812 / Fogtman (1799-1823) ukpl 14.1 Kon R 27
Konkurranseretten i Norge og EØS: regler og praksis (1996) 15.1 Kon R 29
Konkurransetilsynet. Årbok (1994)- 17 Kon R 52
Konkurranseutvalget. Uttalelser 13(1977/78)-34(1993)
Forts. av: Uttalelser fra Næringslivets konkurranseutvalg, nr 12(1977)
Forts. som: Næringslivets konkurranseutvalg. Uttalelser fra ..., nr 35(1994)
15.1 Kon R 29
Konkurrerende bruk av kystsonen (1985)- (ukpl) 17 Kon R 52
Konkursråd 1(1994)- 17 Kon R 52
Konstitutionell rätt: en författningssamling (1996) 14.3 Kon R 28
Konsulatberetninger (1905-1925) 17 Kon R 52
Kontrast (1968-1990) avsl. 17 Kon R 52
Konventionssamling i internationell privaträtt (1988) 13.1 Kon R 24
Konventionssamling i mänskliga rättigheter (1990) 13.4 Kon R 26
Kreditretlig domssamling (1992) 15.2 Kre R 30
Krigens rett: overenskomster som Norge står tilsluttet (1962) 13.1 Kri R 24
Krigets lagar (1979) 13.1 Kri R 24
Kriminalitet i Norge / Norsk narkotikapolitiforening (1993)- 17 Kri R 52
Kriminalitetsforebyggende råd. Årsberetning 17 Kri R 52
Kritisk juss nr 3 (1993)-
Forts. av Hefte for kritisk juss (1974-nr. 2 1993)
17 Kri R 52
Krom-nytt (1990-) 17 Kro R 52
KRUS: dokumentasjon & debatt (1995) nr. 1- 17 Kru R 53
KS avtalesamling: årsutgave (1995-) 14.1 KS R 27
Kurasje (1971-1980) avsl. 17 Kur R 53
The Kuwait crisis: basic documents (1991) 13.9 Kuw R 26
Kvinneforskning 19(1995)-
Forts. av Nytt om kvinneforskning 2(1977)-18(1994)
17 Kvi R 53
Kvinnerettslige arbeidsnotater nr. 1(1978)- 17 Kvi R 53
Kvinnerettslige studier 1(1976)–14(1980) 17 Kvi R 53
Københavns Universitetet. Kriminalistisk institut: stensilserie 4(1979-) 17 Køb R 53
Københavns Universitetet. Rettsvitenskabeligt institutt - Studier Nr. 1(1983)- Mgl. nr. 2(1983) 17 Køb R 53