H

Alfabetisk oversikt - UBBJUR

Halsbury's laws of England: annual abridgment (1974-) 17 Hal R 51
Halsbury's Statutes. - Fourth ed. (1984-) (50 bind + div suppl.bind, annoteringsbind og registre) 14.5 Hal R 28
Harvard law review 1(1887/88-) 17 Har R 51
[Havneloven (1984)]. Lov om havner og farvann: sentrale forskrifter m.m. 1995 (1995) 14.1 Hav R 27
Hefte for kritisk juss (1975-nr. 2 1993)
forts som Kritisk juss (nr. 3 1993-)
17 Hef R 51
Helse- og sosialforum (siste årgang) Tidsskr-hylle R 39
Helserett 1992 (1992) (5 bind) 14.1 Hel R 27
Helserett-Info (1991-) 17 Hel R 51
Historisk tidsskrift 51 (1972-) 17 His R 51
Hof & stat: kongelig dansk hof- og statskalender (årlig)
(én årg på hyllen, tidl årg i mag)
6 Kon R 1
Holm, Gerhard. Register over lover samt viktigere... (1927) 14.1 Hol Mag
Hovedtariffavtalen: Kommunenes sentralforbund: tariffperioden 01.05.96-30.04.98 (1996) 14.1 Hov R 27
Human rights in developing countries: yearbook (1991-) 17 Hum R 51
Human rights law journal 11(1990-) 17 Hum R 51
Human rights review (1976-81) avsl. 17 Hum R 51
Humanitæraksjonen ...: jusstudenter for menneskerettigheter (1996)- 17 Hum R 51
Hvem er hvem (uregelmessig) 6 Hve R 1
Høyesterettsavgjørelser i narkotikasaker 1967-1988 (1989) 15.1 Høy R 29
Høyesterettsavgjørelser i promillesaker 1975-1987 (1988) 15.1 Høy R 29
Høyesterettsavgjørelser i veitrafikksaker 1975-1990 (1991) 15.1 Høy R 29
Høyfjellskommisjonens forhandlinger, kjennelser og dommer (1912-1953) 15.1 Høy R 29