Æ - Ø - Å

Alfabetisk oversikt - UBBJUR

Æ

Ingen - -

Ø

Økokrims skriftserie 1(1990)- 17 Øko R 57
[Østerrike. Bundesverfassungsgesetz]. The Austrian Federal Constitution (1983) 14.7 Øst R 28

Å

Ålands Lag Samling (siste utg, tidl utg. i mag) [Åland] 14.4 Åla R 28
Årbok for Trygderetten (1984-1986)
forts av Trygderettens kjennelser [løsblad] (1967-1983)
forts som Trygderettens kjennelser (1987-1988)
forts som Avgjørelser av Trygderetten (1994-)
15.1 Årb R 29
Årsoppgjøret / Ernst & Young (1994-) 17 Års R 57