A

Alfabetisk oversikt - UBBJUR

Academy of international law:
Recueil des cours = Collected courses of the Hague Academy of international law 1(1923)- 200(1986). (Mgl: Nr 23, 26, 27, 148, 173, 195)
17 Aca R 49
Administrative law review 13 (1960/61)-
forts av Administrative law bulletin 1(1949)-12(1959/60)
17 Adm R 49
ADR Vegtransport av farlig gods (1993) 14.1 Adr R 26
Advokatbladet (1985 nr. 8)- Her: Advokatbladets grønne midtsider (1983)
forts av Norsk advokatblad 32(1965)-(1985) nr 6/7
forts av Norsk sakførerblad 8(1938)-31(1964)
17 Adv R 49
Aftenposten (siste måned) Tidsskr-hylle R 39
Agreement on the European economic area (1992) 13.3 Agr R 25
Agreement on the European economic area: EES-avtalet (1992) (2 bind) 13.3 Agr R 25
[Aksjeloven (1976)]. The Norwegian companies act of 1976 (1976, 1990) 14.1 Aks R 26
Aktie- og anpartsselskabsretlig domssamling (1995) 15.2 Akt R 30
Aktuell forskning i Norden (1992-) 17 Akt R 49
Aktuelt for kriminalomsorgen 1(1991)-
forts av Vernelagsnytt 3(1959)-14(1970)
forts av Tidsskrift for kriminalomsorg 15(1971)-(1991)nr. 1
17 Akt R 49
All England law reports 1 (1961-) 15.5 All R 31
All England law reports annual review (1982)-(1985) 15.5 All R 31
All England law reports: Current tables and index (1961-) 15.5 All R 31
Allmänna reklamationsnämnden.
Årsberättelse (1981-1989/90)
15.5 All R 30
Almindelig norsk lovsamling 1650-1907 / Poulsen, Thomle, Thomle (1905-1912) (7 bind + register + supplementsbind) 14.1 Alm R 26
Almindelig norsk lovsamling: i udtog og med henvisninger 1660-1885 / Mejlænder (1885-1887) (2 bind) 14.1 Alm R 26
American journal of comparative law 13(1964-) 17 Ame R 49
American journal of international law 1(1907)- (+ index) 17 Ame R 49
American journal of international law: supplement 1(1907)-49(1955) 17 Ame R 49
American society of international law: proceedings 33(1939)– Mgl. 1940, 1941, 1945–1955 17 Ame R 49
Anbefaling til god regnskapsskikk 1(1978)-17(1988) 17 Anb R 49
Annual review of population law 8(1981-) 17 Ann R 49
Annual survey of American law (1955, 1965-) 17 Ann R 49
Annual survey of Commonwealth law (1965-1973) 17 Ann R 49
Antarctica and international law: a collection of inter-state and national documents (1982) (2 bind) 13.1 Ant R 24
Apollon (siste årg) Tidsskr-hylle R 39
Apropå (1986-)
forts av Brå apropå
17 Apr R 49
Arbeiderhistorie (1987-)
forts av Tidsskrift for arbeiderbevegelsens historie (1976-1986)
17 Arb R 49
Arbeidervern (siste årg) Tidsskr-hylle R 39
Arbeidsretten. Virksomhet 1992 17 Arb R 49
Arbeidstilsynet, Oslo. Meddelelser 17(1937)-50/53(1971/74) Ukpl. 17 Arb R 49
Arbeidstilsynet. Publikasjonskatalog: oversikt over forskrifter, veiledninger mm fra Arbeidstilsynet (siste årg) Tidsskr-hylle R 39
Arbejdsretligt tidsskrift (1986-)
forts av Arbejdsrettens domme (1973-1977)
forts av Arbejdsretslige domme (1978-1985)
15.2 Arb R 30
Arbejdsretligt tidsskrift B (1986/90-) 15.2 Arb R 30
Arbetsdomstolens domar (1929-) 15.3 Arb R 30
Arbetslagstiftning / Victorin (1995) 14.3 Arb R 28
Arbetsmiljö EU: direktiv på arbetsmiljöområdet m.m. (1996) 13.3 Arb R 25
Arbetsrätt och arbetsmarknad 1994 (1994) 15.3 Arb R 28
Archiv des Völkerrechts 14(1969)- 17 Arc R 49
Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie 52 (1966-) 17 ARS R 50
[Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie] ARSP, Beiheft 5(1969)- 17 ARS R 50
[Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie] ARSP, Supplementa 1(1982/83)- 17 ARS R 50
Arkiv for luftrett 1(1958/62)–6(1974/84) nr 3 17 Ark R 50
Arkiv for retsvidenskaben og dens anvendelse (1824-1828) 6 bind 15.1 Ark R 29
Arkiv for sjørett 4(1960)3–14(1976-82)5/6 Ukpl. 17 Ark R 50
Arresten strafrecht en strafprocesrecht: met annotaties (1990) [Nederland] 15.7 Arr R 34
Astræa: et tidsskrivt udgivet af J. F. W. Schlegel 1(1797)–5(1805) 17 Ast R 50
AU-publikasjon: skriftserie om administrativ utvikling, effektivisering og organisasjonsutvikling i justisforvaltningen (1986) nr. 2- 17 AU R 50
Avgjørelser av Høyesteretts kjæremålsutvalg (1961) 15.1 Avg R 29
Avgjørelser av Høyesteretts kjæremålsutvalg og forberende dommer i Høyesterett: tvistemålsloven (1989) 15.1 Avg R 29
Avgjørelser av Trygderetten (1994-)
forts av Trygderettens kjennelser [løsblad] (1967-1983)
forts av Årbok for Trygderetten (1984-1986)
forts av Trygderettens kjennelser (1987-1988)
15.1 Avg R 29
Avgjørelser i byggesaker 1931-1971 og 1972-1983 (2 bind) 15.1 Avg R 29
Avhendingssaker 1667-1836 / Nygard (1976) 15.1 Nyg R 29
Avkortningsnemdas uttalelser (1980-) ukpl 15.1 Avk R 29
Avtalesamling: sentrale forbundsvise særavtaler: andre sentrale avtaler mellom KFO og KS [...] (1995-) 14.1 Avt R 26