UiB LOGO

BIBSYS
GENSØK (Ekspertsøk)


Universitetsbiblioteket | UBBJUR | BIBSYS
BIBSYS er et felles, automatisert biblioteksystem for universitet og vitenskapelige høyskoler i Norge. Systemet innholder i dag over to millioner bibliografiske poster og har en rekke nyttige funksjoner. De viktigste for brukerne er søking etter dokumenter og registrering av lån.
Vi skal her se nærmere på søkefunksjonen "GENSØK".

Søk i Gensøk - eller EKSPERTSØK - er for de viderekomne brukerne. Søkeskjermen har ikke ledetekst, og en må kjenne til og bruke en rekke kommandoer. Gensøk muliggjør mer sofistikerte søk enn Pubsøk (for Pubsøk, se gul brosjyre nr 8).

SYSTEMATISK SØK VED HJELP AV "L-KATALOGEN"

Vi skal her demonstrere ett søk ved hjelp av systematisk nummer i L-katalogen (se gule brosjyrer nr 2 og nr 3, samt komplett katalog i utlånsskranken). Se forøvrig Gensøk: brukerhåndbok (Bibsys, 1994).
Når en kobler seg fra Pubsøk og opp mot Gensøk (ved å trykke funsjonstast "PF6 Ekspertsøk"), vil en få dette skjermbilde:

bilde logo

På kommandolinjen ("Gi kommando") skriver en inn kommandoen for det søket en ønsker å gjøre.

I eksemplet står "f L 576/ub". Det betyr:

  1. finn ("f")
  2. i klassifikasjonssystemet L-katalogen ("L")
  3. samlinger av rettspraksis i familierett ("576")
  4. ved Universitetsbiblioteket i Bergen ("/ub")
    Merk: En kan ikke søke systematisk etter L-katalogen i alle BIBSYS-bibliotekene samtidig. Hvis en ønsker å søke i Universitetsbiblioteket i Oslos L-katalog (dvs. Det juridiske fakultetsbibliotek i Oslo), skriv her istedet "/uo".

NB - husk opphold mellom "f" og "L" - og mellom "L" og "576". Om en bruker store eller små bokstaver er uten betydning.

Trykk så på sendtasten (enter-tasten) som er vinkel-(retur-)tasten. Vi får så dette bildet (eksemplet er konstruert, et virkelig søk vil gi flere og andre treff):

bilde logo

Av skjermen ser vi at på første søk ("$1") på søkefrasen "L 576/ub", får vi ti treff ("10 ref."). Kortformen av disse ti treffene kommer listet opp på skjermen.
Vi ønsker å se nærmere på referansen til ett av treffene, f.eks. nr. 3, og skriver "skr 3" etter "Gi kommando" og trykker send-tasten.
Frem kommer dette bildet:

bilde logo

Boken finnes i ett eksemplar ved Det juridiske fakultetsbibliotek i Bergen ("UBBJUR") oppstiltL 15.3 Ræt ("15.3" = svensk praksis, "Ræt" = de tre første bokstavene i ordningsordene), men også gitt klassifikasjonsnummeret L 576 i tillegg til L 15.3.
Forøvrig finnes ett eks ved UB i Tromsø ("UBTØ") og ett ved Institutt for privatrett ved fakultetsbiblioteket i Oslo ("UJUR/IFP").

Andre typer søk. Du kan også søke på emneord, forfatter, tittel, trykkeår mv. - og ymse kombinasjoner og/eller avgrensninger av disse - i Gensøk. Se Gensøk - brukerhåndbok (Bibsys, 1994).


FORSKJELLIGE KOMMANDOER

Sortering. En treffmengde (referansemengde) kommer hulter til bulter, altså ikke sortert etter tittel, forfatternavn eller lignende. Hvis du ønsker å sortere treffmengden, særlig ved mange treff kan det være nyttig, kan en i kommandofeltet ("Gi kommando") skrive følgende:

Liste. Hvis du vil tilbake fra en referanse til trefflisten, skriv "liste" i kommandofeltet, og listen (slik du eventuelt har sortert den) vil komme tilbake.

Blaing. For blaing i en treffmengde, skriv "mer" for neste side, "bak" for forrige side.

Utskrift. For utskrift skriv "skriv" i kommandofeltet.

Nytt søk. Nytt søk gjøres ved å skrive den ønskete kommando i feltet "Gi kommando".

Hjelp. Hvis du står fast, skriv "hjelp" i kommandofeltet. Du vil så få nødvendig instruksjon. Trykk "PF 3 Slutt" for å komme tilbake til vanlig søkskjerm i Gensøk. Eller spør bibliotekpersonalet.

TILBAKE TIL PUBSØK

Skriv "Pub" i "Gi kommando"-feltet, så kommer du tilbake til Pubsøk.

LYKKE TIL!

Trenger du hjelp, ta kontakt med bibliotekpersonalet - eller se våre øvrige brosjyrer.

OWL LOGO
Velkommen | Bøkene | Regelverk mm | Rettskildelære | EU-EØS | PUBSØK | GENSØK | BIBSYS på internett | EU/EEA-materials |


Oppdatert av Finn.Solemdal@ub.uib.no - 29. april 1998