UiB : Universitetsbiblioteket : Bibliotek for juridiske fag jur_head485.jpg (9242 bytes)

[http://www.ub.uib.no/css/marg.htm]

Regelverk, praksis, tidsskrifter


Samlinger av regelverk, av praksis og av andre kilder står oppstilt etter emne oppdelt på land. Tidsskriftene står alfabetisk. Nedenfor ser du systematikken som er brukt på denne delen av samlingen.

Oversikten gir anvisning på hvor - på hvilken reol - du finner kildene og tidsskriftene. Reol 26 er ved kontorene nærmest vinduene, og så fortsetter det bortover t.o.m. reol 57. Trenger du hjelp, spør oss i biblioteket.

Se også oversikten over L13.1-L16.5 via L-katalogen på nettet.
Merk at L 13.3 Regelverk i EU, EFTA og EØS, samt L 16.2 Praksis i EU, EFTA og EØS står oppstilt i EU i - Europainformasjon (tidl EDC).

Du kan søke videre nedenfor:


REGELVERK [13.1-14.9.]
= lover, forarbeider, forskrifter, traktater ol

Reol 26:
 
FLERE LANDS REGELVERK. [13.1-16.5]
Flere lands. Traktater o.l. [13.1] Nettviser
FN-kilder. [13.2] Nettviser
EU. EØS. [13.3] (se også brosjyre nr 7).
Nettviser (traktater) | Nettviser (direktiver og forordninger)
NB: Står oppstilt i Europeisk dokumentasjonssenter (EDC).
Menneskerettigheter. [13.4] Nettviser
Annet. [13.9]
 
ENKELTE LANDS REGELVERK. [14.1-14.9]
Norge. [14.1] Nettviser 1 (statsforfatninger) | Nettviser 2 (lover og forskrifter) | Nettviser 3 (annet regelverk)
 
Reol 27:
Norge.[14.1] (forts.)
 
Reol 28:
Norge. [14.1] (forts.)
Norge: Lovkommentarer. [14.11]
Danmark. [14.2] Nettviser
Sverige. [14.3] Nettviser
Øvrige Norden. Her: Nordiske fellessamlinger. [14.4] Nettviser
Storbritannia. [14.5] Nettviser
 
Reol 29:
Storbritannia. [14.5] (forts.)
Tyskland. [14.6] Nettviser
Øvrige Europa. [14.7] Nettviser
USA. [14.8] Nettviser
Øvrige verden. [14.9]

PRAKSIS [15.1-16.4]
= samlinger av avgjørelser fra domstoler, forvaltning og andre offentlige eller private konfliktløsningsorganer

ENKELTE LANDS PRAKSIS. [15.1-15.9]
Norge. [15.1] Nettviser 1 (rettspraksis) | Nettviser 2 (annen praksis)
 
Reol 30:
Norge. [15.1] (forts.)
Danmark. [15.2] Nettviser
 
Reol 31:
Sverige. [15.3] Nettviser
Øvrige Norden. her: Nordiske fellessamlinger. [15.4]
 
Reol 32:
Storbritannia. [15.5] Nettviser
 
Reol 33:
Storbritannia. [15.5] (forts.)
Tyskland. [15.6] Nettviser
 
Reol 34:
Øvrige Europa. [15.7] Nettviser
USA. [15.8] Nettviser
Øvrige verden. [15.9] Nettviser
 
Reol 35:
 
NYHETER
Tidsskrifthefter, siste årgang - alfabetisk A-M
 
Reol 38:
Tidsskrifthefter, siste årgang - alfabetisk N-Z
Nye bøker
 
Reol 41:
Stortingsforhandlinger, siste årgang
Diverse dokumenter
 
Reol 42:
 
FLERE LANDS PRAKSIS. [16.1-16.4]
International court of justice. [16.1] Nettviser
EU. EØS. [16.2] Nettviser
European court/commission of human rights. [16.3] Nettviser
 
Reol 43:
European court/commission of human rights. [16.3] (forts.)
Annet. [16.4] Nettviser

ANDRE KILDER [16.5-16.6]
= særlig Stortingsforhandlinger

Andre norske kilder. [16.5] Her: Innstillinger og betenkninger. NOUer. Nettviser
Reol 44:
Andre norske kilder. [16.5] Her: NOUer, Stortingsforhandlinger. Nettviser
 
Reol 45-47:
Stortingsforhandlinger. [16.5] (forts.)
Andre ikke-norske kilder. [16.6] Nettviser (nordiske land) | Nettviser (øvrige Europa) | Nettviser (USA/Amerika)

TIDSSKRIFTER (ALFABETISK OPPSTILT ETTER TITTEL) [17]
= alle øvrige periodika, oppstilt alfabetisk

Søk etter
* trykte (og elektroniske) tidsskrifter i Bibsys Ask,
* elektroniske i Finn E-tidsskrift i Bibliotekportalen.
Se også egne innganger til norske og utenlandske juridiske tidsskrifter.

Reol 48:
A-Apr
 
Reol 49:
Arb-Cou
 
Reol 50:
Cri-F
 
Reol 51:
G-Int
 
Reol 52:
Int-Kro
 
Reol 53:
Kru-Nor
 
Reol 54:
Nor-Pub
 
Reol 55:
R-Sta
 
Reol 56:
Sto-T
 
Reol 57:
U-Å