UiB : Universitetsbiblioteket : Bibliotek for juridiske fag  jur_head485.jpg (9242 bytes)

[http://www.ub.uib.no/css/marg.htm]

BØKENES OPPSTILLING


Bøkene står oppstilt etter emne

Nedenfor ser du de viktigste delene av den systematikken som er brukt, kalt "L-katalogen". 

  • Pensumsamlingen (med tilliggende herligheter) står i reolene mellom skranken og kopirommet. Her er bøkene merket med grå tape på ryggen til utlån i to uker, mens de øvrige med blå tape kun kan brukes i biblioteket.
  • Referansesamlingen i reolene 1-2 er ikke til utlån, men til oppslag og bruk i biblioteket.

Og ellers er boksamlingen oppstilt slik på reolene 3-23

Rettsvitenskap i alminnelighet [1-107]

1. Bibliografier. Biografier. Propedevtikk [1-11.5]
2. Leksika. Oppslagsverk [12.1-12.7]
3. Regelverk. Praksis. Andre kilder [13.1-16.5] (se her)
4. Skrifter av blandet innhold [17-22]
5. Skrifter av allment innhold [23-34]
6. Rettsantropologi. Antropologi [35-39]
7. Rettshistorie i alminnelighet [40-44.2]
8. Historiske rettssystemer [45-107]

Privatrett [108-637]

1-5.I alminnelighet [108-135.5]
6. Personrett [136-167]
7. Formuerett i alminnelighet [168-194]
8. Tingsrett [195-253]
9. Obligasjonsrett (fordringsrett) [254-310]
10. (Ledig) [311-364]
11. Erstatningsrett [365-388]
12. Arbeidsrett [389-413.9]
13. Foretaksrett. Selskapsrett [414-444]
14. Forsikringsrett. Trygderett [445-475.5]
15. Handelsrett [476-491]
16. Sjørett [492-521.5]
17. Immaterialrett [522-563.5]
18. Konkurranserett [564-568]
19. Medierett [569-571]
20. Familierett [572-609]
21. Arverett [610-637]

Offentlig rett [638-1127]

1-5.I alminnelighet [638-652]
6. Statsvitenskap [653]
7. Statsforfatningsrett [654-716]
8. Forvaltningsrett (allment) [717-750]
9. Enkelte forvaltningsgrener [751-837.9]
10. Strafferett [838-924]
11. Kriminologi [925-953]
12. Prosessrett i alm. [954-990]
13. Sivilprosess [991-1037]
14. Konkurs. Gjeldsforhandlinger. Akkord. Skifte [1038-1060]
15. Straffeprosess [1061-1127]

Folkerett [1129-1235]

1-5.I alminnelighet [1129-1147]
6. Folkerettssubjekter [1148-1164]
7. Folkerettslige interesseområder [1165-1173.2]
8. Flyktningers rettsstilling [1173.3-1173.5]
9. Statens representasjonsorganer [1174-1178]
10. Den folkerettslige avtale [1179-1184]
11. Internasjonalt samarbeid [1185-1205]
12. Internasjonale konflikter [1206-1234]
13. Andre folkerettslige monografier [1235]

Andre emner [1236-1409]

1. Kirkerett [1236-1287]
2. Oljerett [1300]
3. Data- og informasjonsrett [1400-1409]