UiB LOGO

BIBSYS
Internett - World Wide Web


Universitetsbiblioteket | UBBJUR | BIBSYS
BIBSYS er tilgjengelig på Internet. World wide web-adressen er http://www.bibsys.no/. Www-versjonen er intuitiv og grei å bruke. (Minst) én maskin på biblioteket er alltid knyttet opp mot Bibsys på www.
Når en knytter seg opp mot Bibsys på www, får en denne på skjermen:

i base: på:
Forfatter: 
Tittel  : 
Fritekst : 
Emneord : 
Klassif. : 
ISBN/ISSN: 
Velg: Søk / Nabosøk
Velg: Boolsk OG / Boolsk ELLER


Veiledning

Tast inn søkedata i ett eller flere av søkefeltene. Hvis du fyller ut mer enn ett, vil det bli foretatt en Boolsk OG-kombinering mellom feltene. Bruk ? (spørsmåltegn) for å utføre trunkert søking. (Bare høyretrunkering er mulig).

Hvis du skriver mer enn ett ord i fritekst- feltet, vil også disse bli kombinert innbyrdes vha OG. Vil du at det skal brukes ELLER-kombinering, må du velge knappen som er merket med Boolsk ELLER.

Hvis du velger knappen merket Nabosøk, vil du få utført en såkalt nabo-kommando istedet for en vanlig søking. Fra den resulterende lista (som er sortert alfabetisk), kan du så velge søkebegreper. MERK: I dette tilfellet har det ingen hensikt å skrive data inn i mer enn ett felt! (Isåfall blir bare det første utfylte feltet tatt hensyn til).

Klikk på forteksten til et søkefelt for å få forklaring (med eksempler) på hvilke regler som gjelder for utfylling av dette feltet.


smallLOGO - Søkeresultat


Søk på nordtveit, ernst/fo ga 7 treff.

Du kan velge enkeltreferanser fra denne lista:

 1 Rettar til nausttomt        / Nordtveit, Ernst    1982
 2 Rettar til nausttomt        / Nordtveit, Ernst    1980
 3 Samarbeid mellom næringsverksemder / Nordtveit, Ernst    1993
 4 Jus i akvakultur          / Nordtveit, Ernst    1986
 5 Oppdragssamarbeid : joint ventures / Nordtveit, Ernst    1990
 6 Oppdragssamarbeid : joint ventures / Nordtveit, Ernst    1992
 7 Lov om avhending av fast eiendom ( / Nordtveit, Ernst    1995

Vi klikker på nr. 6 ("Oppdragssamarbeid..." fra 1992) og får dette opp på skjermen:

- Post 921563078


Oppdragssamarbeid : joint ventures i oppdragsindustri, entreprenørverksemd, forsking og utvikling / Ernst Nordtveit.
Forfatter:
Nordtveit, Ernst
Trykt:
Bergen : Alma Mater, c1992.
Sidetall:
469 s. Omarbeidet utgave av avhandling (doktorgrad) - Universitetet i Bergen, 1990.
ISBN:
82-419-0091-0
Eiere:
UBO NBR UJUR UJUR UJUR UBT UBB NTUB BI HIST NBR HSM NHHB UBTØ HBO HIT USV HIA HIB UJUR HIS HVO HHE

Du kan få følgende tilleggsinformasjon om denne posten:


Fullstendig eksemplarliste:

- Post 921563078
 1. 92a019111 - NTUB 347.4 N75o
 2. 92b022146 - VSB B 99884
 3. 92c022653 - UBTØ L 306 Nor
 4. 92d029710 - UBBJUR L 308 Nor / UTLÅNT
 5. 92d029712 - UBBJUR L 308 Nor / UTLÅNT
 6. 92d030956 - UBBJUR L 308 Nor
 7. 92gn07799 - UBO/NA NA Nor
 8. 92gn07800 - UBO/NA NA/A 1992:5201
 9. 92h004783 - NHHB 65.012.65 N75o
 10. 94ja05189 - USV 658.044 NOR
 11. 94pe00448 - UJUR/NifsP 03 Nor / UTLÅNT
 12. 92pf00798 - UJUR 306 Nor
 13. 92pf00799 - UJUR 306 Nor
 14. 92pf00800 - UJUR/SO 306 Nor
 15. 92pn00253 - UJUR/Nifs 037 Nor
 16. 92pp00483 - UJUR/IFP 306 Nor / UTLÅNT
 17. 92sa12822 - NBR/PL
 18. 92sd24956 - NBR/DEP p
 19. 93sd10034 - NBR/DEP p
 20. 93sd10036 - NBR/DEP p
 21. 92tb04407 - BI 347.72 NOR
 22. 93tb02504 - NMH 347.72 No
 23. 92uq18746 - BØ 347.4 N
 24. 93ud01655 - HBO 658.044 N
 25. 93uk45933 - HIA/TORD 0039317 347.4No
 26. 92um02943 - HSM 338.8 N
 27. 71up14791 - HHE/ØSIR 346.02 No
 28. 92ur18069 - HIS/FB 338.7 NOR
 29. 92ut01022 - TØH 346.02 No
 30. 95uv01120 - HVO/STR / I BESTILLING
 31. 92xc05026 - HIB/NYGÅRD 346.02

Søking i andre felt enn i forfatterfeltet mv:

TITTEL

I dette feltet kan du søke på full tittel. Du kan sløyfe innledende artikkel, men det er ikke nødvendig. Du kan trunkere ved å skrive ? (spørsmålstegn) til slutt, da får du treff på alle titlene som starter med den søkestrengen du angir.

Merk at det er ikke avgjørende om du bruker store eller små bokstaver. Det er heller ikke avgjørende om du tar med skilletegn (f.eks. punktum, komma og bindestrek) som finnes i tittelen.

Eksempel:

traktaten om den europeiske union
peer gynt
den europeiske integrasjonspro?

Hvis du ikke vet hvordan tittelen starter, kan du søke på enkeltord i feltet Fritekst.

FRITEKST

Idette feltet kan du søke på enkeltord fra tittel og emneord. Du kan trunkere ved å skrive ? (spørsmålstegn) til slutt, da får du treff på alle ord som starter med den søkestrengen du angir.

Merk at det er ikke avgjørende om du bruker store eller små bokstaver.


BOOLSK KOMBINERING

1. Kombinering mellom flere felter

Hvis du fyller data inn i mer enn ett felt, vil søkingen bli utført som en OG-kombinasjon. Hvis du f.eks. fyller ut søkeskjermen slik:


Forfatter :  Ibsen, Henrik

Tittel  :  Peer Gynt

Fritekst : 

Dewey   :

ISBN/ISSN :

så vil dette resultere i treff på alle poster med tittel "Peer Gynt" og forfatter "Henrik Ibsen".

2. Kombinering innen fritekstfeltet

Hvis du skriver mer enn ett ord i dette feltet, vil det bli utført en kombinasjonssøking som avhenger om du har trykt på knappen for Boolsk OG (som er standardverdi) eller Boolsk ELLER. For eksempel vil følgende søking:

Fritekst:  peer gynt
som standard gi treff på alle poster som innholder begge ordene "peer" og "gynt". Har du derimot valgt Boolsk ELLER, vil du få treff på alle poster som innholder ordet "peer" samt på alle poster som innholder ordet "gynt".

OWL LOGO
Velkommen | Bøkene | Regelverk mm | Rettskildelære | EU-EØS | PUBSØK | GENSØK | BIBSYS på internett | EU/EEA-materials |


Oppdatert av Finn.Solemdal@ub.uib.no - 14. april 1997
Finn.Solemdal@ub.uib.no - 14. april 1997