Halvor Kongshavn, Ubbjur

Det nye Russland:
rett og juridisk informasjon

- konferanse i St Petersburg og Moskva -
- årsmøte og styremøte -

Russland || The New Russia || IALL-konferansene || Den 25. konferansen
Programmet || Moskva || International Assiciation of Law Libraries (IALL) || Styremøter


Russland

Russland har vært - og er - i sterk endring etter oppløsningen av Sovjetunionen i 1991. En ny grunnlov ble vedtatt ved folkeavstemning i 1993. Føderasjonen er omstrukturert. Nye juridiske institusjoner er kommet til. Samfunnet demokratiseres, samtidig som det er spenninger mellom sentral, regional og lokal makt; og mellom lovgivende, utøvende og dømmende makt. Russland er etnisk sammensatt, enkelte steder er det (tilnærmet) krig. Økonomien blomstrer, ikke minst takket være den høye oljeprisen som bl.a. førte til at presidenten på forsommeren i år kunne betale siste avdrag på den en gang formidabelt store utenlandsgjelden. En supermakt falt sammen, den er i ferd med å reise seg igjen.

Russland er verdens største land i utstrekning. Det er bortimot umulig å si noe fornuftig om landet etter noen få besøk. Likevel. For en nordmann, vant med orden og oversikt, vant med at biler stopper når du skal krysse gaten, vant med at folk kan engelsk, vant med at du kan forstå en meny - er det uvant, fremmed, skremmende, utfordrende, angstfremkallende, fascinerende, stygt og vakkert. Alle skilt, all merking, så godt som alt trykt, er med kyrilliske bokstaver (f.eks 'bibliotek' = библиотека; 'Juridisk fakultet' = Юридический факультет). Når du knekker disse, åpner det seg en verden. Da er det plutselig greit å ta t-banen. Du skjønner mange skilt, noe av menyen blir til å forstå.

Religionen står sterkt. Jeg var på søndagsmesse i St Petersburg. Stappfullt, særlig kvinner i alle aldre, inkludert unge med piercing i navlen og obligatorisk skaut; kvinnekor, mannskor, solosang. Ikoner over alt. Ikonene fungerer ifølge en omviser som vindu mot paradiset, eller som det heter i leksikonet "et sanselig bilde av den guddommelige virkelighet som gjøres nærværende gjennom gudstjenesten". Et uttrykk for religionens styrke - og som politisk markering - er den fullstendige gjenoppstandelsen av Cathedral of Christ the Saviour (eller på russisk "Храм Христа Спасителя"), sprengt og jevnet med jorden av Stalin i 1931, gjenoppbygget fra 1994 og innviet i Moskva identisk sommeren 2000, se bildet.

Å krysse gaten er høyrisikosport, det samme er å ta en taxi. Det går i et vanvittig tempo, fotgjengere i fotgjengerfelt enses ikke, det er nesten-kollisjoner og kollisjoner hele tiden. Enten det, eller så står det helt stille. I et kaos - i en firefeltsvei sprer bilene seg seks-syv i bredden. På landeveien risikerer du å møte biler mot deg i skulderfeltet i feil retning. Jeg tror jeg telte fem-seks nykrasja biler på veien til flyplassen i Moskva søndag formiddag.

Systemene synes rigide. Rigide systemer krever fleksible løsninger. Hverdagskorrupsjon florerer, som da jeg uten pass (ulovlig!) holdt på å bli arrestert på Den røde plass fordi passet var på hotellet "for registration". 200 rubler til politimannen løste saken.

En russisk kollega fikk sin bil oppskrapt av en annen på vei til konferansen. Det var den andre bilistens feil. På spørsmål om det da ble dekket av den andres forsikringsselskap, var svaret nei. Vår kollega hadde ikke tid til å bruke hele dagen på å reise til det kontoret hvor slike saker skulle registreres. Derfor måtte eget forsikringsselskap betale.

Russland er kjent for sin gjestfrihet. Den møter du til gagns. Ikke så mange russere kan særlig godt engelsk (eller andre fremmedspråk), heller ikke de med høy utdanning, med unntak av de unge.

Få nordmenn reiser til St Petersburg eller til Russland. Selv vil jeg anbefale et besøk på det varmeste. Hvis du reiser som turist og ikke kan russisk, ta en pakketur og få det meste ordnet. Du trenger fortsatt "visa support service" og voucher fra hotellene som vedlegg til visumsøknaden. Og visumsøknaden må leveres i ambassaden i Oslo, den kan ikke sendes med post. Osv. Litt byråkratisk og uvant styr, men vel verdt hver rubel (som det pt går fire av på hver norsk krone; og apropos - Russland er stort sett billig for nordmenn, ett unntak er hotell i Moskva).


"The New Russia"

Det nye Russland - eller full engelsk tittel: "The New Russia: Law and Legal Information" - var temaet for årets konferanse til International Association of Law Libraries.

Konferansen fant sted i Peter den stores vakre by St Petersburg, grunnlagt 1703, inspirert av store byer på kontinentet og lagt til det flate myrlandskapet ved munningen av elven Neva.

Byggetrinn 1 var Peter-Paul-festningen (russisk Петропавловская крепость, se bildet) med mynt, katedral hvor tsarene er begravet og politisk fengsel til 1917 med bl.a. Fjodor Dostojevskij som en av mange berømte fanger.

Temaene på konferansen var
I.   Constitutional Law and the Developments of Federalism,
II.  Legal Education: the Problem of Unity and Differentiation (Bologna process),
III. The Legal System of Russia in Contemporary Stage.

Dessuten fikk vi presentasjon av nyheter og databaser fra sponsorer, en ekskursjon til UB og juridisk fakultet (med tilhørende fakultetsbibliotek) i Novgorod, en gammel russisk by ca tre timers busskjøring av gårde på hovedveien mot Moskva og bibliotekbesøk i St Petersburg siste dagen. Et to-dagers tillegg med bibliotekbesøk i Moskva sto også på programmet.


IALL-konferansene

De årlige konferansene til International Association of Law Libraries (IALL) har svært høy verdi i en økende internasjonalisert verden - dels for programmets del (konferansene er særdeles lærerike), dels for muligheten til å besøke søsterbibliotek (en kan aldri få lært og sett for mye av hvorledes andre organiserer seg), dels for å bli oppdatert på det informasjonsmessige (særlig utviklingen innen juridiske elektroniske tilbud) og dels for å møte og knytte kontakter til kolleger fra store deler av verden. Jeg har tidligere deltatt på IALL-konferanser i Heidelberg (1991), Lausanne (2001), New Haven/Boston (2002), Cape Town (2003), Helsingfors/Tallin (2004) og Firenze (2005). Siden Lausanne i 2001 har jeg vært styremedlem ("member board of directors").

På årets konferanse var - som hvert år - også verdens største juridiske bibliotekorganisasjon American Association of Law Libraries (AALL) med mange tusen medlemmer representert med sin president.

Det ga oss en anledning til å ta bilde av tre juridiske bibliotekpresidenter på ett brett - fra venstre president i Russian Association of Law Libraries og lokal vert Mikhail Krotov, AALL-president Sarah Holterhoff og IALL-president Jules Winterton, her fotografert ved hovedinngangen til Det juridiske fakultet ved  St Petersburg State University.

 


Drøyt 80 mennesker fra 23 nasjoner fant veien til Russland og Det juridiske fakultet (bildet nedenfor) ved St Petersburg State University i september. I tillegg kom 13 ledsagere. Rundt 45, inkludert ledsagere, reiste til Moskva i etterkant av konferansen.

Jeg var denne gang såkalt board liaison for konferansen, dvs IALL-styrets kontaktperson i forhold til de lokale arrangørene. Det har medført tre turer til Russland før selve konferansen (se her og her for to av disse besøkene), mye spennende og utfordrende arbeid på forhånd, samt en vertskapsrolle underveis. Det har vært intenst og lærerikt, jeg er full av inntrykk, påfyll og nye tanker. Russland er et naboland, det er kort vei til mangemillionbyen St Petersburg - og likevel svært forskjellig på mange måter. Særlig interessant er den juridisk-faglige påfyllingen - presentert i en bibliotekfaglig sammenheng.

En spesiell takk til arrangørene, Det juridiske fakultet sammen med Russian Association of Law Libraries. Hovedansvarlig var visedekanus Valery J. Grigoriev som la ned svært mye arbeid i arrangementet og som gjorde en stor innsats.

Det juridiske fakultet ved Statsuniversitetet i St Petersburg er et ressurssterkt og ett av topp to (av mange hundre) juridiske læresteder i Russland. Fakultetet orienterer seg mer og mer mot omverdenen. Konferansen kan sees som et ledd i den voksende internasjonale orienteringen.

På bildet åpner IALL-president Jules Winterton konferansen.


Programmet

Foreleserne var alle russere, sentrale og i Russland vel kjente jurister - med yrker som dommere og professorer. De to første sesjonene foregikk på russisk, med simultanoversettelse til engelsk (og vice versa for spørsmål og diskusjon etterpå). Sesjon 3 foregikk på engelsk. Det tekniske utstyret var bra og oversetterne dyktige. På konferansens web-side finnes detaljer pluss foto- og video-album.

Sesjon 1 – Constitutional Law and the Development of Federalism
Domstolene spiller en sentral rolle for utviklingen av den russiske føderasjonen og en felles rettsforståelse. Viktig er dessuten domstolenes uavhengighet etter grunnloven av 1993. Særlig inntrykk gjorde Vladivostok-professor Knyazevs foredrag om spenningen mellom nasjonal og regional makt - belyst i fht valg av regionale og sentrale styrende organer. (Professor Knyazev kom for øvrig med livvakt.)

  • The Constitutional Court in Russia: Formation, Structure, Competence and Role in the Protection of Constitutional Rights and Freedoms / Sergey P. Mavrin, dommer i den føderale konstitusjonsdomstolen (på engelsk)
  • The Role of Arbitration Courts in the Judicial System of the Russian Federation / Igor A. Drozdov, sekretariatsleder i den høyere føderale "Arbitrazh Court"
  • Federalism and Elections: National and Regional Aspects / Sergey D. Knyazev, professor og  visedekanus ved Far Eastern National University Law Institute i Vladivostok og formann i valgkomiteen for Primorye-territoriet

Sesjon 2 – Legal Education: the Problem of Unity and Differentiation (Bologna process)
Russland ble med i Bologna-prosessen i 2003. Dette medførte i Russland - som i mange andre land - en kursendring i juristutdannelsen. Foredraget om juridiske bibliotek var rimeligvis av særlig interesse, ikke minst fordi foredragsholder Krotov er president i den russiske juridiske bibliotekforeningen, ikke som bibliotekansatt, men som professor. Krotov var dessuten med i den lokale arrangementskomiteen.

Sesjon 3 – The Legal System of Russia in Contemporary Stage
Professor Belov hadde følgende formulering om maktfordelingen i dagens Russland:

"The President, with his wide latitude of power, is considered by many to be the key figure in the federal bodies system. Under the Constitution, the President of the Russian Federation "determines the guidelines of the internal and foreign policies of the State". Some ministries report directly to the President. The President has the right to preside at Government sessions. According to some Russian specialists, these facts signify a deviation from a system of checks and balances and signal a power imbalance in favour of executive power."

Stort mer eksplisitt enn dette kan en ikke være i fundamental kritikk uten å komme i trøbbel i dagens Russland. (Etter hjemkomst får vi en kraftig påminnelse om hvor farlig opposisjon kan være, den Putin-kritiske journalisten Anna Politkovskaya ble myrdet i Moskva 7. oktober, uten at motiv og gjerningsperson pt er kjent.)
Forøvrig er det en voldsom lovgiveraktivitet i Russland, så godt som alle lover fra Sovjettiden er nå erstattet med nye.

Novgorod
Ekskursjonen gikk til Novgorod (norrønt "Holmgard") - en vakker, gammel russisk by med ca 750.000 innbyggere - med buss i motsatt retning av et morgentrafikk-kaos av en annen verden. Vi ble tatt i mot ved Novgorod State University (NSU) av Nikolay Kurmishev, visepresident ved NSU, Victor Prokoffiev, dekanus ved Juridisk fakultet, og Elena Otkidach, bibliotekdirektør ved UB. Vi besøkte både UB sentralt - det ligger i hovedadministrasjonsbygningen på campus midt i byen - og fakultetet som ligger for seg selv ved elven litt i utkanten av byen. Kontrasten til det rike fakultetet i St Petersburg var stor, svært stor. Trangt, dårlig vedlikehold, utrolig tregt datanett, lukkete magasiner, små samlinger, gammeldags, skittent. Dessuten uvant, fascinerende, gjestfritt, lærerikt.

Hoved-UB
Jeg besøkte The Main Library of St Petersburg State University siste dag. Det er som å komme til UB på Drammensveien i Oslo den gang jeg begynte min bibliotekkarriere for 25 år siden. Bygningen er fra 1700-tallet og har huset universitetet hele tiden.

Til høyre hovedutlånet. Mye papir (se utlånssedlene) og få PC-er.

Ting er imidlertid i endring, ombygging av et nabobygg til et nytt UB er allerede i gang. UB står altså foran et (forhåpentligvis) stort sprang hvor planene er mange.

 


Moskva

Torsdag kveld tok halve forsamlingen nattoget til Moskva. Målet var to sentrale bibliotek - Russian State Library (tidl kalt Lenin-biblioteket) og Margarita Rudomino All-Russia State Library for Foreign Literature (VGBIL).

Anita Soboleva og Alexander Lapidus ved JURIX - en menneskerettighetsorganisasjon hvis formål er "to safeguard the observance of the rights and freedoms of the individual, guaranteed by international legal and constitutional standards" - hadde utarbeidet programmet som også inkluderte sightseeing i 12-millionersbyen og tur i den imponerende t-banen.

Russian State Library, grunnlagt 1862 (også kalt "Leninka", eller Lenin-biblioteket i Sovjettiden) er Russlands nasjonalbibliotek og ett av verdens største bibliotek med rundt 45 millioner bind. Det arbeider 2-3000 mennesker der, det er tett av besøkende, det er stor aktivitet og gir et gammeldags imponerende inntrykk. Det ligger sentralt i byen, like ved Kreml, og hovedbygningen fra 30-tallet er fylt av sovjetisk estetikk og sikkerhetstiltak for å komme inn.

All-Russia State Library for Foreign Literature (VGBIL), oppkalt etter sin grunnlegger Margarita Rudomino, en mektig kvinne som i sin tid greide å balansere mellom Stalin og det akademiske, er et viktig bibliotek (stor bygning, se bildet til venstre) for kontakten med det utenlandske. En rekke ikke-russiske kulturinstitusjoner som Centre Culturel Francais og The British Council holder hus der. Det er et generelt bibliotek, med en stor juridisk avdeling - inkludert et såkalt Legal Resource Center som gir juridisk informasjon til allmennheten.

Moskva er ellers en gigantisk by med enorm byggeaktivitet - det er kraner overalt. Byen ble nylig kåret til verdens dyreste. Leiligheter er dyre, hotell er dyre. Det er folk overalt, trafikken står stort sett stille, t-banen er effektiv, flott og fullstappet, kontrastene er voldsomme. Noen er rike, mange er ikke så rike, mange er fattige. Det gjør inntrykk å se en gammel fillete kone tigge utenfor et butikkvindu med en jenteveske til kr 20.000 utstilt. Infrastrukturen synes ikke laget for all aktiviteten, det ser en f.eks. på flyplassen (Sheremetyevo) med køer og køer, trangt, ineffektivt og overfylt, bygget i Sovjettiden hvor utenlandstrafikken var en helt annen.


INTERNATIONAL ASSOCIATION OF LAW LIBRARIES

International Association of Law Libraries' formål er "...to promote on a worldwide, cooperative and nonprofit basis the work of individuals, libraries, and other institutions and organizations concerned with all aspects of legal information and to facilitate the use of such information" som det heter i statuttenes art IV.

IALLs viktigste aktiviteter består i

  • de årlige konferansene, den kommende konferansen vil finne sted i Bombay, India (2007); deretter står kanskje Puerto Rico og Istanbul for tur.
  • tidsskriftet International Journal of Legal Information (IJLI) (bibsys ask) - ett nummer i året er trykte versjoner av foredragene fra den årlige konferansen
  • medlemsmøtet i forbindelse med den årlige konferansen hvor styret med presidenten i spissen forteller om hva som har foregått i det forgangne år, om hva som planlegges fremover og om regnskapet
  • utdeling av IALL Website Award, i år ble ingen kandidater funnet
  • utdeling av stipend for å delta på konferansene, under IALL's Scholarship Programs, noe som særlig gjør det mulig for kolleger fra Sør å delta.

 

I år var disse (fra venstre)
* Lilia Echiverri fra University of the Philippines, Law Library (Filippinene),
* Mirela Rožajac fra Law Faculty Library, University of Sarajevo (Bosnia Herzegovina) og
* Sami Çukadar fra Istanbul Bilgi University Library (Tyrkia)

En veldig hyggelig effekt av stipendene er at mange av mottakerne ønsker å arrangere IALL-konferanse senere - f.eks. 2007 i Mumbai, India.

 

 


Styremøter

Jeg sitter på sjette året i IALLs styre, det vil si til neste konferanse neste år. Styret møtes ansikt til ansikt i for- og etterkant av de årlige konferansene; forøvrig foregår kommunikasjonen i hovedsak pr e-post. Et visst inntrykk av aktivitetene kan en få av arkivene. Styremøtene fant sted på det digre konferansehotellet Pribaltiyskaya Hotel i St Petersburg lørdag 9. september og på biblioteket for utenlandsk litteratur (VGBIL) i Moskva lørdagen etter.

Ved siden av styrevervet er jeg medlem av IALL Website Award-komité, samt altså nyss ferdig som board liaison for konferansen i St Petersburg i 2006.