Halvor Kongshavn, Ubbjur

EU i det 21. århundre:
nye utfordringer i jus og
juridisk informasjon

- konferanse i Firenze -
- årsmøte og styremøte -

EU-utfordringer || IALL-konferansene || Den 24. konferansen || Programmet
International Assiciation of Law Libraries (IALL) || Styremøter


EU-utfordringer

Frankrike og Nederland forkastet nylig forslaget til EU-grunnlov. Dermed ble saken lagt mer eller mindre død. Eller? Hva betyr det for fortsettelsen?  Det var ett av spørsmålene som sto i fokus på årets konferanse til International Association of Law Libraries som bød på en variasjon av størrelser - fra tidligere statsminister Amato til avdød statsviter Machiavelli.
Et annet emne var EUs opphavsrettsdirektiv - med tilhørende nasjonal implementering - viktig for bibliotekmennesker og nærliggende tema på en internasjonal juridisk bibliotekkonferanse.
En spennende seanse kretset rundt temaet Ius Commune, spørsmålet om det eksisterer, bør eksistere eller bør arbeides henimot en felles trans- eller overnasjonal jus, særlig innen EU.
En innføring i den nasjonale jussen til vertslandet står alltid i fokus, denne gang under tittelen Italian Legal Information Sources.
Skolerte fagfolk holdt innledningene, IALL-konferansene holder et høyt faglig nivå.
Ellers
bød konferansen på bibliotekbesøk, vinsmaking, guidet vandring i vakre Siena, egen vandring i vakre Firenze og møte med mange hyggelige kolleger.

San Domenico di Fiesole

Utsikten fra konferansestedet var upåklagelig. Et vakkert stykke EU: Firenze med Domen i bakgrunnen.


IALL-konferansene

De årlige konferansene til International Association of Law Libraries (IALL) har svært høy verdi i en økende internasjonalisert verden - dels for programmets del (konferansene er særdeles lærerike), dels for muligheten til å besøke søsterbibliotek (en kan aldri få lært og sett for mye av hvorledes andre organiserer seg), dels for å bli oppdatert på det informasjonsmessige (særlig utviklingen innen juridiske elektroniske tilbud) og dels for å møte og knytte kontakter til kolleger fra store deler av verden. Jeg har tidligere deltatt på IALL-konferanser i Heidelberg (1991), Lausanne (2001), New Haven/Boston (2002), Cape Town (2003), Helsingfors/Tallin (2004) og nå i Firenze (2005).


Den 24. konferansen

The 24th Annual Course on International Law Librarianship

En forsamling på drøyt 100 mennesker fra 25 nasjoner fant veien til Toscana, Firenze og European University Institute i nærliggende San Domenico i Italia en snau uke i september.

Til venstre et bilde fra konferansesalen ved European University Institute.

Jeg kommer nok en gang tilbake full av inntrykk, kunnskap, nye tanker og utfordringer i forhold til det stadig voksende juridiske landskapet. Det er en svært fornøyd rapportør som her presenterer noen spede inntrykk fra intenst lærerike og utfordrende dager. Det er et privilegium å delta og det inspirerer og forplikter i forhold til utvikling av både eget lokale bibliotek og UB generelt. Særlig interessant er den internasjonalt orienterte juridisk-faglige påfyllingen - presentert i en bibliotekfaglig sammenheng.

En spesiell takk til arrangøren: biblioteket ved European University Institute som ligger i San Domenico på en av åsene like utenfor Firenze med praktfull utsikt over byen. Hovedansvarlig var bibliotekar Machteld Nijsten som gjorde en stor innsats. European University Institute er et forskningsinstitutt og et sted for PhD-utdanning innen jus og samfunnsfag. I skrivende stund annonseres et norskfinansiert professorat i sammenlignende politikk, oppkalt etter Stein Rokkan.  
Arbeidsforholdene er det ingen ting å si på. Over et bilde fra bakgården. Biblioteket er vel verdt et besøk, med store samlinger innen jus, statsvitenskap og andre samfunnsfag.

I den korte oversikten nedenfor er lagt inn en rekke lenker. Lenkene mot biografiske opplysninger går (i hovedsak) mot opplysninger lagt ut ved den enkeltes arbeidssted. Dette kan fort skifte og lenkene bli "råtne".


Programmet

Nedenfor følger en oversikt over programmet - med lenker mot personenes og institusjonenes hjemmesider (der de var noenlunde greit å finne).

Session 1 – Constitutional Developments in the EU
Dynamikken i EUs integreringsprosess er muligens noe dempet etter nei-et i Frankrike og og Nederland. Men slett ikke over, skal vi tro de tre innlederne i den første sesjonen. Særlig ga tidligere italiensk statsminister og visepresident i EUs konstitusjonskomite Giuliano Amato et kraftfullt inntrykk av at toget aldeles ikke var gått. Et sterkt og autoritært innlegg i en politikeraktig bestefarstil som var noe uvant for en tilhører fra utkant-Europa.

Session 2 - EU Copyright Directive
EUs opphavsrettsdirektiv er nå implementert i EU-landene, inkludert Norge, under tildels stor debatt. Foredragene i denne sesjonen syntes relativt nære og kjente.

Session 3 – Italian Legal Information Sources
I Italia er en kommet langt på den elektroniske juridiske informasjonsfronten - med mange løpende prosjekter.

 

 

Fra konferansesalen under sesjonen Italian Legal Information Sources.


 

Session 4 – Ius Commune
Eksiterer en ius commune - en felles jus eller rett? Det kommer naturligvis an på hvor detaljert en går til verks. Jo mer en hakker det opp, jo mer forskjellig er landene, både kulturelt og språklig.

  • The Continued Resonance and Challenge of the ‘Ius Commune’ in Modern European Contract Law / Martin Doris, PhD researcher at the Law Department, EUI
  • European Administrative Law: towards a Ius Commune in the Sphere of Public Law / Prof. Jacques Ziller, professor of Comparative Public Law, Law Department, EUI
  • Harmonising European Private International Law: a Replay of Hannibal’s Crossing of the Alps? / Eleanor Cashin-Ritaine, vice-director, Head of Scientific Staff of the Swiss Institute of Comparative Law, Lausanne

Annet
Ekskursjonen gikk først til vakre Siena, i buss halvannen time gjennom det fascinerende toscanske landskapet, spasertur gjennom byen til Det juridiske fakultetsbibliotek - guidet av bibliotekdirektør Badalamenti.

 

 

Fra Det juridiske fakultetsbibliotek i Siena, nye lokaler fra 2004. Reoler til venstre, lesesal til høyre. Gikk over flere etasjer.

 

Casa Machiavelli
Etter Siena ble vi kjørt til Niccolo Machiavellis villa - Casa Machivelli - utenfor Firenze. Machiavelli (1469-1527) ble forvist hit men fikk beholde hodet, etter at han satset på feil politisk hest under et av mange kritiske tidspunkt i italiensk historie.

For bl.a. å blidgjøre de herskende ble Fyrsten forfattet i eksilet, og han ble tatt til nåde igjen. Vi fikk under middagen hører foredraget "Machiavelli’s Smile" ved professor Paolo Nello fra Dept. of Political Science ved Universitetet i Pisa.

På bildet til høyre ser vi ikke professoren, men kollega Hudson Liyai fra Law Library, University of Nairobi, Kenya, utenfor Casa Machiavelli. Hudson var en av tre mottakere av IALLs konferansestipend for 2005.

 

Publishers session
IALL's gamle støttespillere og sponsorer Hein OnLine og Westlaw (begge abonnerer Det juridiske fakultetsbibliotek på) presenterte nyheter.

Biblioteca Nationale Centrale di Firenze

Det er flere nasjonalbibliotek i Italia. Ett av dem ligger i Firenze. Vi besøkte det siste dagen. Det ble grunnlagt i 1714 og holder hus i det nåværende bygget fra 1935, pompøst og flott - ikke ulikt Nasjonalbiblioteket på Drammensveien. Biblioteket ble oversvømmet i 1966, noe som fortsatt sitter i.

Her et bilde fra inngangen til katalogsalen. Bygget var flott (særlig tre- og glassarbeidene, som overalt i Firenze), omvisningen kjedelig og lite relevant for juridiske bibliotekarer.

 


International Association of Law Libraries - IALL

INTERNATIONAL ASSOCIATION OF LAW LIBRARIES 

Formål. International Association of Law Libraries' formål er "...to promote on a worldwide, cooperative and nonprofit basis the work of individuals, libraries, and other institutions and organizations concerned with all aspects of legal information and to facilitate the use of such information" som det heter i statuttenes art IV.

Aktiviteter. IALLs viktigste aktiviteter består i


Styremøter

Jeg sitter på femte året i IALLs styre, gjenvalgt for nye tre år i fjor. Styret møtes ansikt til ansikt kun i for- og etterkant av de årlige konferansene (ett unntak i år hvor vi hadde et strategimøte over to dager i London i juni); forøvrig foregår kommunikasjonen i hovedsak pr e-post.

Ved siden av styret er jeg medlem av IALL Website Award-komité, samt board liaison for konferansen i St Petersburg i 2006.