Halvor Kongshavn, Ubbjur

I. Beskyttelse av miljøet:
utfordring på tvers av grenser

II. Juridiske spørsmål og informasjonsressurser
i Finland og Estland

- konferanse Helsingfors og Tallinn, august 2004 -
- styremøte IALL -

Konferansen || Helsingfors og Tallin || IALL


De årlige konferansene til International Association of Law Libraries (IALL) har svært høy verdi i en økende internasjonalisert verden - dels for programmets del (konferansene er særdeles lærerike), dels for muligheten til å besøke søsterbibliotek (en kan aldri få lært og sett for mye av hvorledes andre organiserer seg) og dels for å møte og knytte kontakter til kolleger fra store deler av verden.

Jeg har tidligere deltatt på IALL-konferanser i 1991 (Heidelberg), 2001 (Lausanne), New Haven/Boston (2002), Cape Town (2003) og nå i Helsingfors og Tallin (august 2004). Jeg kommer alltid tilbake full av inntrykk, kunnskap, nye tanker og utfordringer i forhold til det radikalt voksende juridiske landskapet.

En passe stor forsamling på drøyt 100 mennesker fra 24 nasjoner fant veien til Finland og Estland en snau uke i august med fortsatt tidvis var sommer. Finland - og i enda større grad Estland - var for de fleste deltakerne svært langt av sted, land de aller færreste noen gang hadde vært i. Det virket litt vanskelig for enkelte å ta inn at jeg knapt forstår ett ord finsk (eller det nært beslektede estisk), selv om jeg kommer fra et naboland.

Det er en svært fornøyd rapportør som her presenterer noen spede inntrykk fra intenst lærerike og utfordrende dager, det er et privilegium å delta og det inspirerer og forplikter i forhold til utvikling av eget lokale bibliotek. En spesiell takk til arrangørene Riksdagsbiblioteket ved Sari Pajula, Nasjonalbiblioteket i Estland ved Giina Kaskla og board liaison Lisbeth Rasmussen.

I fremstillingen nedenfor er lagt inn en rekke lenker. Lenkene mot biografiske opplysninger går (i hovedsak) mot opplysninger lagt ut ved den enkeltes arbeidssted. Dette kan fort skifte og lenkene bli "råtne".


Konferansen

The 23nd Annual Course on International Law Librarianship

Den internasjonale juridiske bibliotekforeningen - International Association of Law Libraries (IALL) - arrangerte i dagene søndag 15. til og med torsdag 19. august sitt 23rd Annual Course of International Law Librarianship. Konferansen fant i to dager sted ved Helsingfors Universitet, en dag ved Nasjonalbiblioteket i Estland og en dag som besøkende ved bibliotek i Helsingfors.

Konferansens tittel var todelt:  (1) Protecting the Environment: a Challenge across Borders - (2) Legal Issues and Information Resources in Finland and Estonia. Se programmet her (merk at foredragstitlene i programmet avviker en del fra de endelige titlene). Bilder fra begivenhetene er lagt ut her.


Mandag 16. august: Helsingfors Universitet

Første dagen møttes vi i et auditorium i fjerde etasje i Helsingfors Universitets hovedbygg i sentrum av byen. Temaet var internasjonal miljørett.

Alle tre holdt særdeles interessante foredrag. Selv hadde jeg stort utbytte av Koivurovas foredrag rundt Arktis og Antarktis (hvor forskjellen altså er at det legale regimet i Antarktis er internasjonalt, mens det i hovedsak er nasjonalt i Arktis); og - ikke minst - av Brax' entusiasme og klare tale.


Tirsdag 17. august: Nasjonalbiblioteket i Tallinn

Tidlig tirsdag morgen sto vi opp for å ta hydrofoil over Finskebukten til Estlands vakre Hansa-hovedstad Tallinn. Vertskap var Nasjonalbiblioteket i Estland som holder til i et ganske moderne og storslått bygg fra midten av 1980-tallet. Nasjonalbiblioteket har bl.a. den største juridiske boksamlingen i Tallinn og brukes mye av juridiske studenter og forskere. Temaet var dels estisk juridisk reform, dels sjø- og miljørett. Her scoret foredragene rundt den estiske jussen himmelhøyt over miljøretten:

Estland har gått gjennom voldsomme strukturelle og juridiske endringer siden frigjøringen fra Sovjetunionen (merk at alle estere, i hvert fall de vi traff, omtaler sovjetperioden konsekvent som "The Soviet Occupation"). Fra 1. mai er landet medlem av EU. Russerskepsisen er sterk - for å si det mildt - og landet orienterer seg i hurtigtogsfart mot vest og mot EU. Det virker det som om de klarer på en imponerende måte, i hvert fall når det gjelder den juridiske delen. Det vitnet foredragene til Pärne og Laffranque om. Begge relativt unge og åpenbart særdeles dyktige. Særlig imponerte Laffranque forsamlingen sterkt, den yngste høyesterettsdommeren noen av oss hadde møtt eller hørt om (30 år gammel), dessuten kvinne, dessuten språkmektig, pedagogisk og morsom. Ti poeng av ti mulige.

I lys av dette, og ikke minst i kraft av seg selv, lar vi jusprofessor Heiki Lindpere fra Universitetet i Tartu (Estland) sitt endeløse foredrag Promt Release of Detained Foreign Vessels and Crews in Matters of Marine Environment Protection forbigå i stillhet.


Onsdag 18. august: Helsingfors Universitet

Dagen startet innen miljørett -

- fortsatte i den finske jussen -

- tok et hopp tilbake til Estland -

- før det hele ble avsluttet med presentasjoner fra IALLs gode venner og sponsorer


Torsdag 18. august: Bibliotekbesøk

Bibliotekbesøk hører med. Jeg har tidligere vært på Riksdagsbiblioteket, et stort og flott offentlig biblioteket sentralt i byen. Juridiska fakultetens bibliotek var på flyttefot, så våre kolleger der så vi dessverre så godt som ingenting til. Jeg valgte et advokatbibliotek:


Tallin og Helsingfors

Tallinn - en Hansa-by opplevd kun i glimt, men som frister til gjenbesøk. Ved siden av å bli vist rundt i Nasjonalbiblioteket, som har en spennende historie som inkluderer sensur og bortstuing av upassende bøker, og en guidet snartur i de hyggelige trange smauene og gatene i sentrum, var vi på besøk i parlamentet, en interessant bygning kalt "Toompea Castle" i sk ekspresjonistisk arkitektur, bygget i 1920. Bildet til venstre er fra parlamentssalen.

 

Helsingfors - en by jeg var i for tredje gang, nært og fjernt på samme tid. Flott tur til Suomenlinna, eller Sveaborg, et vakkert beliggende festningsanlegg i skjærgården like utenfor sentrum. Jeg tok også en båttur rundt for meg selv. Mange lever opp til fyllemyten (du kan kjøpe hendige ti-pakninger med halvliters 80 % vodka på hydrofoilbåtterminalen i Tallinn), et stort tema etter at også Estland ble medlem av EU og kvotene for innførsel til Finland forsvant. Men først og fremst er selvfølgelig Helsingfors en pulserende og spennende storby, som det heter, vakkert plassert med havn og skjærgård midt i fanget.


IALL

INTERNATIONAL ASSOCIATION OF LAW LIBRARIES 

Formål

International Association of Law Libraries' formål er "...to promote on a worldwide, cooperative and nonprofit basis the work of individuals, libraries, and other institutions and organizations concerned with all aspects of legal information and to facilitate the use of such information" som det heter i statuttenes art IV.

Aktiviteter

IALLs viktigste aktiviteter består i

Styret

Jeg sitter på fjerde året i IALLs styre, gjenvalgt for nye tre år. Styret møtes ansikt til ansikt kun i for- og etterkant av de årlige konferansene; forøvrig foregår kommunikasjonen i hovedsak pr e-post.

Selv er jeg nyvalgt inn i IALL Website Award-komiteen, samt utpekt som board liaison for konferansen i Moskva i 2006. Her er styret for 2004-2006 avbildet i Helsingfors, alle til stede - ni kvinner og seks menn:

 

 

 

 

 

 

Fra venstre:

Dick Danner (USA), Mark Engsberg (USA), Jennefer Aston (Irland), HK, Gloria Chao (USA), Giina Kaskla (Estland), Jarka Looks (Sveits), Jules Winterton (England), Bettina Picon-Maxion (Italia), Silke Sahl (USA), James Butler (Australia), Ann Morrison (Kanada), Petal Kinder (Australia), Holger Knudsen (Tyskland), Amanda Barratt (Sør-Afrika)

 
 

Halvor Kongshavn, Ubbjur
Publisert 14. september 2004, oppdatert 01.10.2004