Halvor Kongshavn, Ubbjur

Orden og kaos:
jurister og bibliotek i en
omskiftelig verden

Inntrykk fra USA-tur oktober 2002

- konferanse ved Yale og Harvard Law Schools -
- bibliotekbesøk i Midtvesten og New England -
- styremøte IALL mv -

Internasjonalisering || Konferansen
Bibliotekbesøk || Noen hovedinntrykk fra bibliotekbesøkene
USA || IALL


Internasjonalisering

Jussen internasjonaliseres, det juridiske landskapet vokser radikalt og blir mer uoversiktlig. Dette stiller oss som arbeider i juridiske bibliotek overfor stadig større og mer spennende utfordringer. Konferanser som den som i oktober fant sted i New Haven, Connecticut og i Cambridge, Massachusetts, USA (og i fjor i Lausanne i Sveits) blir umåtelig viktige - for selve programmets egen del, for muligheten til å besøke søsterbibliotek og, kanskje viktigst, for å knytte uvurderlige kontakter med kolleger fra ulike land rundt om i verden. Og ikke minst bli behørig minnet på behovet for akademiske internasjonale jurister og bibliotekarer i en omskiftelig verden.

Det er en svært fornøyd rapportør som her presenterer noen spede inntrykk fra intenst lærerike og inspirerende dager.

I fremstillingen nedenfor er lagt inn en rekke lenker. Lenkene mot biografiske opplysninger går (i hovedsak) mot opplysninger lagt ut ved den enkeltes arbeidssted. Dette kan fort skifte og lenkene bli "råtne".


Konferansen

Den internasjonale juridiske bibliotekforeningen - International Association of Law Libraries (IALL) - arrangerte i dagene søndag 20. til og med torsdag 24. oktober sitt 21st Annual Course of International Law Librarianship. Konferansen fant i hovedsak sted ved Yale Law School med biblioteket som vertskap, mens siste dagen, torsdagen, hadde Harvard Law School med tilhørende verdens største juridiske bibliotek som vertskap.

Konferansens tittel for Yale-delen var "Order from Chaos: Contexts for Global Legal Information", mens Harvard serverte på "Law of the Islamic World" og "Scenes from a Ramallah Law School". Programmet i pdf-format finnes her.

Rundt 140 mennesker fra juridiske bibliotek eller med internasjonal og/eller komparativ jus i sin portefølje fra rundt 25 nasjoner fant veien til Connecticut og Massachusetts i nydelige høstfarger. Fire kontinent var representert; ingen fra Asia, en håndfull fra Afrika, en rimelig solid kontigent fra Russland, enkelte fra andre østeuropeiske land, én fra Latin-Amerika, mange fra Nord-Amerika - særlig USA hvor det kryr av juridiske fakultetsbibliotek; dessuten en god gjeng fra Europa, en håndfull fra Norden, to fra Norge inkludert én fra Bergen. Enkelte bilder fra konferansen finnes her. Bildene nedenfor har jeg selv tatt, med ett unntak.

     

  Konferansesalen ved Yale Law School                                                        Konferansesalen ved Harvard Law School                      

 

Hoveddel Yale
"Order from Chaos: Contexts for Global Legal Information"

American Legal Publishing: Past and Present

American Legal Education: Past and Present

Excursion Litchfield History Museum

Inside the United Nations

Recent Developments in United Nations Bibliography

Fighting Evil: Prosecuting International Criminals

Doing Good: Human Rights in the 21st Century

New Developments in International Legal Information

Ekstradel Harvard
A. "Scenes from a Ramallah Law School"

B. "Law of the Islamic World"


Bibliotekbesøk

     

Fra Hamline Law School Library                                        Fra Yale Law School Law Library

Turen bød på en rekke bibliotekbesøk, nedenfor presentert omtrent i den rekkefølgen jeg besøkte dem. Et generelt og meget viktig inntrykk er fagmiljøenes understrekning av betydningen av bibliotekene - de er sentralt plassert, studentenes arbeidsplasser er i biblioteket, biblioteket blir fremhevet i markedsføringen av fakultetet - eks: "The law library is the intellectual center of a law school, because the study of law requires a commitment to research and scholarship" (Quinnipiac). Dessuten er det verdt å merke seg at samtlige juridiske bibliotek jeg har besøkt i USA (tidligere besøk i 1989 og 1996) organisatorisk en del av fakultetet og ikke av universitetsbiblioteket, en ordning samtlige jeg har spurt både på biblioteks- og på fakultetssiden er særdeles fornøyd med.

Hamline
Hamline University, School of Law, i The Twin Cities (Minneapolis/St. Paul), Minnesota, har et samarbeid med Det juridiske fakultet i Bergen som bl.a. mottar ca 15-20 Hamline-studenter hvert år på forsommeren, jfr programmet. Også mange fra Bergen har vært på besøk i dette norsk-amerikanske kjerneområdet, senest undertegnede - i forbindelse med at jeg skulle til USA ble jeg invitert til å komme besøk, med professor Larry Bakken som særdeles oppmerksom og hyggelig vert. Professor Bakken har vært ved vårt fakultet i spissen for Hamline-studentene mange år på rad. For meg var det rimeligvis særlig interessant å besøke biblioteket - et etter amerikansk forstand helt alminnelig juridisk bibliotek ved et helt alminnelig lærested. Director Law Library and Associate Professor of Law Susan Kiefer ledet et innbydende bibliotek med mange arbeidsplasser som inviterte en til å sette seg ned å arbeide. Biblioteket ble nylig betraktelig utvidet og kan uten problemer huse drøyt 150.000 bind i tillegg til alle de andre funksjonene.
Minnesota
University of Minnesota Law Library i samme by er et av de største juridiske bibliotekene i USA med nesten en million bind; et imponerende bibliotek i en flott bygning ("Walter F. Mondale Hall "; også denne bygningen med et ganske nytt og stort påbygg) hvor det særlig var interessant å besøk The Riesenfeld Rare Books Research Center, som for tiden viser utstillingen "Seven Centuries of Law". Jeg ble vist rundt av nestlederen ved biblioteket library professor Suzanne Thorpe som bl.a. har skrevet om "Researching the Law of Sweden" - svensk juridisk materiale er ett av spesialitetene; se også av samme forfatter "Online Legal Information in Denmark, Norway, and Sweden". Biblioteket står forøvrig bak en imponerende produksjon av Research Guides & Pathfinders.
Legg ellers merke til University of Minnesota's imponerende web-samling av menneskerettighetsdokumenter på flere språk - "Human Rights Library".
Yale
Yale University er et lærested det står særlig nimbus rundt. Brorparten av campus ble bygget i løpet av de første ti-årene av 1900-tallet i overdådig engelsk akademisk 1700-tallsstil (á la Oxford) - det oppleves litt sært når en vet hvor nytt det er (og særlig når en tar i betraktning f.eks. den praktfulle art deco-stilen amerikanerne presenterte på 1920-30-tallet).
Forente nasjoner
FNs hovedkvarter i New York har et omfattende bibliotek - "Dag Hammarskiöld Library" - som etter 11.9.2001 ikke lenger er så tilgjengelig for utenforstående som det før var og burde være. Se forøvrig kort om bibliotekar Anderson's presentasjon ovenfor under konferansen.
Quinnipiac
Quinnipiac University School of Law ligger idyllisk til like ved Sleeping Giant Mountain (som vi besteg, omtrent like høyt og anstrengende som Himmelbjerget i Danmark) i Connecticut en liten time med buss fra New Haven. Fakultetet holder hus i en bygning åpnet 1995 i forbløffende post-moderne rød teglstens-arkitektur med særdeles rause, lyse, innbydende og vel utstyrte biblioteklokaler som i 1999 fikk en pris for "Excellence for Library Architecture". Biblioteket er forøvrig (litt over?) middels stort etter USA-målestokk med ca 370.000 bind.
Harvard
Harvard Law School Library er det nærmeste en kommer Mekka på den juridiske bibliotekfronten med 1,6 millioner bind i helt nyrenoverte lokaler ("Langdell Hall", oppkalt etter professor Christopher Columbus Langdell hvis "case method" for juridisk studium fortsatt er den dominerende i USA) betjent av rundt 100 ansatte. En imponerende akkvisisjon; biblioteket kjøper bl.a. inn primærkilder (lover og rettsavgjørelser) fra samtlige land i verden, uansett språk (se "Foreign Law Current Collecting Practices") - det totale "Information Services Budget" er på $ 3,4 mill. Biblioteket står bak
New York Public Library
New York Public Library på 5th Avenue er i høyeste grad verdt et besøk skulle du være på de kanter. Dette biblioteket er kanskje først og fremst et forskningsbibliotek innen humaniora (NYPL's digitaliseringsprosjekt er eksempelvis sentrert rundt kultur- og sosialhistorie), men like fullt et bibliotek åpent for alle (dog med behørig sikkerhetssjekking som så altfor mange steder i USA) og hvor særlig lesesalen i 3. etasje er viden berømt (fant ikke et bilde, men titt her for New York Public Library Videos).

Noen hovedinntrykk fra bibliotekbesøkene

                

Fra Hamline Law School Library                                                                                  Undertegnede ved inngangen til Yale Law School

Hvorledes vil jeg så oppsummere noen inntrykk fra bibliotekbesøkene?

Bibliotekene er store og godt utstyrt. De er sentrale, både arkitektonisk, organisatorisk, mentalt og økonomisk; samtlige fakultetsbibliotek hadde nylig dessuten vært gjennom omfattende om- og/eller påbygginger med unntak av Quinnipiac som var nytt. At de er såpass godt utrustet, kan delvis forklares med at det koster ganske mange penger å studere der, f.eks. må du punge ut med $ 26.000 for studieåret 2002-2003 ved Quinnipiac. Det blir penger av det når du har 400-500 studenter. På den annen side forventer studentene valuta for pengene. Og der kommer bl.a. biblioteket sterkt inn.

De betjener - i forhold til hva vi er vant med her hjemme - et ganske lite antall studenter og vitenskapelig ansatte. Besøkstallene er fallende (noe som ble bekreftet også fra andre deler av verden); dette ble tilskrevet veksten på den elektroniske fronten, særlig nasjonale og internasjonale primærkilder, men også tidsskrifter. Men selv om innsatsen på den elektroniske fronten øker sterkt, er de svært konservativ med å si opp trykt materiale - størrelsen på biblioteket betyr mye, og da er det antall bind som dessverre fortsatt er utslagsgivende. Mesteparten av tilvekstbudsjettet (elektroniske tilbud holdt utenfor) brukes på serier - 85-90 %; til sammenligning brukte Ubbjur kun 45 % på serier i 2001 (vi er svært beskjedne på seriefronten; vi får håpe økonomien og/eller elektronikken en dag kommer oss skikkelig i møte).

Bibliotekene er i høy grad læringsressurssentre; de er svært godt utstyrt både boklig og ikke minst elektronisk; studentene arbeider i biblioteket; det er kollokvierom og pc-rom i biblioteket. Det finnes oppkoblingsmuligheter for medbrakte lap-top'er "overalt" (en forutsetter at studentene har eget pc-utstyr); utbyggingen av trådløst samband sto for døren. Hva angår betaling for utskrifter og kopiering er det varierende praksis; der en tok betalt, belastes det på en eller annen måte studentens kreditt.

Bibliotekene er etter norsk standard godt bemannet og har laaange åpningstider (enkelte døgnet rundt i semestrene) - muliggjort av et rimelig stort antall studentmedarbeidere. Den relativt gode bemanningen brukes bl.a. til ganske omfattende undervisning i "legal research" (egen undervisning samt en del egne skriverier omkring juridisk kildesøk er sterkt inspirert av et USA-besøk i 1989). Biblioteklederne ved de juridiske bibliotekene i USA har forøvrig fjonge titler - de fleste "Professor of Law"; enkelte "Associate Professor of Law" - hvilket ikke nødvendigvis betyr at de er professorkompetente etter vanlig standard, men dels for å gi stillingen autoritet og dels for at en skal bli inkludert i "the faculty", dvs kollegiet av professorer; man kan altså se på ordningen som et av mange uttrykk for den sterke integrasjonen mellom fakultet og bibliotek. De fysiske arbeidsvilkårene for den jevne bibliotekansatte ligger en del under de man stort sett finner i Norge.

Endelig er jeg imponert over hvor internasjonalt orientert mange bibliotek og bibliotekansatte er - og hvor flinke de er også på denne fronten.


USA

     

Som besøkende blir du tatt særdeles godt vare på. I Minneapolis var hotell, lunsjavtaler, bibliotekbesøk og middag ordnet for alle dagene - en ren fornøyelse. Også i New Haven og omegn var arrangementet prikkfritt hva angår rammen rundt; bespisning, transport, besøk, papirer osv. En føler seg svært velkommen, vi har etter min mening noe å lære av amerikanernes vertskaps- og servicestil.

Det var ellers ikke til å unngå at en kom inn på temaet USAs utenrikspolitikk. Jeg traff ikke én person som støttet president Bush' politikk overfor Irak. Riktignok var samtalepartnere for meste hyggelige og liberale bibliotekmennesker og jurister, men likevel. I avisene flommet det over av kritiske leserinnlegg og helsides annonser med kjendisnavn omkring saken som åpenbart engasjerer. På den annen side har begivenhetene den 11. september i fjor (eller "9/11" - "nine-eleven" - som det kalles) satt sine dype spor, noe en kanskje særlig merker i New York.

Liberale akademiske jurister er en nødvendighetsartikkel. Det er - ikke minst på vegne av standen - en fornøyelse å høre kritiske foredrag av dyktige jurister som setter fingeren på ømme punkter i USAs innenriks- (sosial- og fengselsvesen, klassejustis...) og utenrikspolitikk (Irak, unilateralisme...). En svært viktig funksjon akademiske jurister har, er å være vaktbikkjer i forhold til makt og stat.

Ellers sitter jeg igjen med et sterkt inntrykk av et land hvor individet hylles. Overalt står minnesmerker over personer - bygninger, parkbenker, bibliotek har navn etter enkeltpersoner; enkeltpersoners navn står risset inn i veggene i New York Public Library ("disse har skjenket biblioteket penger...") osv. Interessant og annerledes.


IALL

INTERNATIONAL ASSOCIATION OF LAW LIBRARIES 

Formål

International Association of Law Libraries' formål er "...to promote on a worldwide, cooperative and nonprofit basis the work of individuals, libraries, and other institutions and organizations concerned with all aspects of legal information and to facilitate the use of such information" som det heter i de i 2002 reviderte statuttenes art IV.

Aktiviteter

IALLs viktigste aktiviteter består i

Styret

   

Deler av styret i travelt arbeid

Jeg sitter på andre året i IALLs styre. Styret møtes ansikt til ansikt kun i for- og etterkant av de årlige konferansene; forøvrig foregår kommunikasjonen i hovedsak pr e-post. Styremøtene tok til sammen nesten tre dager; lørdag og søndag i forkant, fredag i etterkant av konferansen. Anstrengende og lærerikt, morsomt og spennende med hyggelige og engasjerte styremedlemmer fra ti forskjellige land.

Fremtidige konferanser

De kommende konferansene vil finne sted i Cape Town, Sør-Afrika (2003), Helsingfors, Finland (2004) og Firenze, Italia (2005). Året 2006 er ennå ikke helt i boks, styret arbeider med saken - vi har flere interessante muligheter.


Halvor Kongshavn, Ubbjur
Publisert 19. november 2002, lenker gjennomgått og oppdatert 20. oktober 2003