Halvor Kongshavn, Ubbjur

Komparativ og internasjonal rett 
i et flerspråklig miljø

- Rapport fra konferanse i Lausanne september 2001 -


Internasjonal og komparativ rett || Konferansen || Program og vertskap || Noen stikkord || IALL


Internasjonal og komparativ rett

Jussen internasjonaliseres. Politisk, økonomisk og juridisk samarbeid mellom verdens land er tiltakende. Det er en god stund siden det var tilstrekkelig for jurister og ansatte i juridiske bibliotek å være godt inne i sitt eget lands jurisdiksjon med tilhørende kilder, for så overlate den store verden til de få med denslags interesser. Dette betyr at en i økende grad må ha samlinger i og kunnskap om dels andre lands rett - for studier, for inspirasjon, for lovvalgsspørsmål osv (komparativ rett), og dels om flernasjonal (eller overnasjonal eller internasjonal) rett. Dette gjør det juridiske landskapet radikalt mye større. Følgelig blir det hele mer uoversiktlig, det er mer å lære og det er viktigere enn noensinne å kunne velge relevant juridisk informasjon til sitt bibliotek. Det stiller kort og godt oss som arbeider i juridiske bibliotek overfor stadig større og mer spennende utfordringer. Og det gjør konferanser som den som fant sted i Lausanne i Sveits i september umåtelig viktige - ikke bare for programmets egen del, men også, og kanskje viktigst, for å knytte uvurderlige kontakter rundt om i verden (visittkortbytting blir følgelig en del av øvelsene).

Konferansen

Den internasjonale juridiske bibliotekforeningen - International Association of Law Libraries (IALL) - arrangerte i dagene søndag 23. til og med onsdag 26. september sitt 20th Annual Course of International Law Librarianship. Konferansen fant i hovedsak sted ved Swiss Institute of Comparative Law i Lausanne, men dels også i nabobyen Geneve ved FN og ved CERN ("...where the web was born"). 

Temaet var "Comparative and International Law in a Multilingual Environment: Current Issues and Information Resources", et tema med ikke bare juridiske og bibliotekfaglige implikasjoner, men også politiske, språklige og kulturelle (slik jussen uvegerlig blir mer og mer) (hører juridiske og samfunnsvitenskapelige bibliotek sammen?).

Rundt 120 jussebiblioteksmennesker og andre med internasjonal og/eller komparativ jus i sin portefølje fant veien til idylliske omgivelser ved Genevesjøens bredd i Sveits. Begivenhetene i New York og Washington DC den 11. september førte dog til at USAs (vanligvis på slike konferanser ganske store) kontigent ble halvert. Alle fem kontinenter var representert, svært få fra tredje verden, Asia, Øst-Europa og Latin-Amerika; en god del fra Norden, tre fra Norge, en fra Bergen. (Hobbyfotografer var tilstede, HER ligger et knippe bilder fra konferansen.)

Program og vertskap

Programmet var tett og innholdsrikt med lange sesjoner med varierende, men stort sett god kvalitet. Foreleserne var fra Sveits (de fleste), Hong Kong, Belgia, USA og Kanada - de var professorer og bibliotekarer, domstols-, EU- og FN-ansatte og ansatte i juridiske informasjonsbedrifter (hvorav mange også stilte med stands). Flerspråklighet var i høy grad et passende fellesstikkord for et sveitsisk vertskap hvor instituttnavnet på inngangsdøren står på ikke mindre enn fem språk. 

Swiss Institute of Comparative Law (SICL) er et føderalt juridisk forsknings- og utredningsinstitutt plassert midt i Université de Lausanne's campus, men altså uavhengig av det. SICLs bibliotek ble i ett av foredragene, av en amerikansk professor i komparativ rett, fremhevet som ett av tre sentrale europeiske bibliotek for dem som vil drive med komparative juridiske studier; de andre to er Institute of Advanced Legal Studies i London (hvor jeg arbeidet i perioden mai-juli 2001, se rapport) og Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Privatrecht i Hamburg.

Konferansespråket var engelsk, og publikum - eller deler av det - var i rimelig grad aktive med spørsmål og kommentarer; selv om det, nesten som alltid, var for lite tid til den slags.

Noen stikkord

Vi fikk bl.a. presentert

IALL

International Association of Law Libraries' formål er "... to promote on a cooperative, non-profit and fraternal basis the work of individuals, libraries, and other institutions and agencies concerned with the acquisition and bibliographic processing of legal materials collected on a multi-national basis, and to facilitate the research and other uses of such materials on a world-wide basis" som det heter i statuttenes art II. Statuttene er forøvrig under endring.

IALLs viktigste aktiviteter består dels i de årlige konferansene og dels i utgivelsen av tidsskriftet International Journal of Legal Information (IJLI) (Bibsys). En liten bit av konferansen består av medlemsmøte hvor IALLs president (pt Holger Knudsen, leder av biblioteket (se spalten til venstre) ved Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Privatrecht i Hamburg, Tyskland) forteller om hva som har foregått i det forgangne år, om hva som planlegges fremover og om regnskapet. Få spørsmål og kommentarer.

Ut over selve seminaret var jeg i Lausanne lørdagen før og torsdagen etter på styremøte i IALL hvor jeg nylig er kommet inn som medlem av "Board of Directors" for tre år. Styret møtes kun ansikt til ansikt i for- og etterkant av de årlige konferansene (forøvrig foregår kommunikasjonen i hovedsak pr e-post), så møtene tok en hel dag hver. Anstrengende og lærerike møter med kolleger jeg dels kjente eller hadde møtt tidligere, dels nye fjes.

De kommende konferansene vil finne sted ved Yale Law School, New Haven, USA (2002), Cape Town, Sør-Afrika (2003), Helsingfors, Finland (2004) og Firenze, Italia (2005). 


Halvor Kongshavn, Ubbjur
Publisert 2. oktober 2001, lenkene gjennomgått og oppdatert 26. august 2003