NOTER:


  1. Kongshavn, Halvor: Norske juridiske festskrift 1870–1990: en bibliografi over innholdet. - Oslo: Det juridiske bibliotekfond/Ad Notam, 1991. - 114 s. - Med: Tilleggshefte 1991–1993. - Bergen: Institutt for privatrett, 1994. - 39 s. Tilbake

  2. Juridisk oppslagsbok: del 1, Privatrett og del 2, Forvaltningsrett. - 18. utg. ajourført pr. 1. jan. 1993 / ved Pål A. Bertnes, Torstein Eckhoff og Halvor Kongshavn. - Oslo: Ad Notam Gyldendal, 1993. - 645 s.1 Tilbake

  3. Til de som av en eller annen grunn måtte finne feil i opplysningene om seg selv eller andre, kan vi bare beklage det, men dersom vi bare skulle bygge vårt arbeid på de innkomne skjemaer, ville resultatet blitt magert. Tilbake

  4. Norsk bokfortegnelse: årskatalog / utarbeidet ved Universitetsbiblioteket i Oslo. - Oslo: Den norske bokhandlerforening, 1953– Tilbake

  5. Se note 1. Tilbake

  6. Regner, Nils m.fl: Svensk juridisk litteratur. - Stockholm: Norstedt, 1957–1993. - 5 bind som går tom. 1991 Tilbake

  7. Søndergaard, Jens: Dansk juridisk bibliografi. - København: Juristforbundets forlag, 1973-1990. - 4 bind som dekker perioden 1950-1987. Dessuten: Lotte Jacobsen: Dansk juridisk bibliografi 1988-89. - København: Det kongelige bibliotek, 1989. Tilbake

  8. Dau, Helmut: Bibliographie juristischer Festschriften und Festschriftenbeiträge: Deutschland, Schweiz, Österreich. - Berlin: Arno Spitz, 1973-1992. - 8 bind som dekker perioden 1864-1990. Tilbake

  9. Systematisk katalog: klasse L rettsvitenskap. - Oslo: Universitetsbiblioteket, 1952. L-katalogen praktiseres forskjellig i Oslo og Tromsø hvor de dessuten anvender en revidert utgave. Tilbake

  10. Dvs. professor, førsteamanuensis/amanuensis/lektor, stipendiat (men ikke jr.stipendiat). Tilbake