W

Bibliografi - alfabetisk del

Wiig | Wilmot | Wyller |Wiig, Søren

Bøker, stensiler

Standardiserte aksjeopsjoner: en rettslig oversikt. - Bergen:
Universitetet, 1990. - v, 53, 13 s. - (Det juridiske fakultets skriftserie; nr. 28). - Særavhandling 1990

Artikler, bokanmeldelser

Universitetets søppeldunk. - I: Injuria [nr. 3] (1985) s. 51-52. -
Motinnlegg: Jus - en søppeldunk? - svar til Søren Wiig / av Cathrine Marchand Johnsen. - I: Injuria [nr. 4] (1985) s. 26-28

Praktikum 3. avd. vår 1988. - I: Injuria [nr. 6A] (1990) s. 38-42. -
Besvarelsen kommentert av Rune Sæbø

Wilmot, Nicolas

Artikler, bokanmeldelser

Tredjemannsdekning i vareforsikring - personskifteproblemet. - I: Marius
[nr. 99]. - Oslo: Sjørettsfondet, 1985. - S. 62-70

Wyller, Christian Fredrik

Bøker, stensiler

Oppløsning og forkjøpsrett i borettslag. - Oslo: Universitetsforlaget,
1979. - 116 s.
Anmeldt av Ida Juell i Stud.jur. [nr. 3/4] (1979) s. 36-37, i Advokatbladet (1979) s. 301 og av C.A. Fleischer i Juristkontakt (1979) s. 140-145

Vi bor i lag: boka om borettslag / av Wyller m. fl. - Oslo: NBBL/Folkets
brevskole, 1981. - 227 s.

Kjøpsretten i et nøtteskall. - 2. utg. - Bergen: Wyller, 1988. - 188 s.
- 1. utg. 1986
2. utg. 1988 anmeldt av Anne Nerland i Injuria [nr. 4] (1988) s. 13 og av Ole Bjørn Støle i Advokatbladet [nr. 3] (1989) s. 27-29

Boligrett. - 3. utg. / Wyller i samarbeid med Axel Hærem. - Bergen:
Wyller, 1992. - 570 s. - 1. utg. 1978, 2. utg. 1985
1. utg. 1978 red. Wyller og Kai Krüger - anmeldt av Kåre Lilleholt i Juristkontakt (1978) s. 155-157, av Arne Kobbe i Advokatbladet (1978) s. 243-244 og av John Grini i LoR (1979) s. 125-126
2. utg. 1985 red. Wyller - anmeldt av Gert Fr. Malt i LoR (1986) s. 302-305
3. utg. 1992 anmeldt av Stein Husby i Juristkontakt [nr. 8] (1993) s. 45-47 og av Bjarne Berg i Hefte for kritisk Juss [nr. 2] (1993) s. 25-27

Artikler, bokanmeldelser

Forbrukerkjøpsreglene. - I: LoR (1975) s. 320-332

Eiendomsrett og bruksrett til bolig: en sammenligning av ulike eie- og
leieformer / av Wyller og Hans Petter Lundgaard. - I: Boligrett / red. Wyller og Kai Krüger. - Bergen: Universitetsforlaget, 1978. - S. 17-52

Annen boliglovgivning. - I: Boligjus II: boligkooperasjonen og
boligloven. - Oslo: A/L Norske boligbyggelags landsforbund, 1979. - K. 1-20. - Foredrag holdt på et kurs i boligjus på Sanderstølen høyfjellshotell i februar 1979

Boligbyggelaget og andelsleieren. - I: Boligjus. - Oslo: BBBL, 1979. - D
1-13. - Foredrag holdt på Sanderstølen

Boligkooperasjonen og lovverket. - I: Boligjus I: boligkooperasjonen og
boliglovene. - Oslo: A/L Norske boligbyggelags landsforbund, 1979. - B. 1-15. - Foredrag holdt på kurs i boligjus på Sanderstølen høyfjellshotell, 1. del, februar 1979

Forbrukerrett som nytt valgemne til 1. avd. - I: Injuria [nr. 2] (1981) s. 22-23

Vedtatt rettsløshet. - I: LoR (1981) s. 273-274

Kommentarer til oppgaven i forbrukerrett valgemne. - I: Injuria [nr.1]
(1982) s. 15-16

Bokanmeldelse av John Grini og Kåre Lilleholt: Borettslovene med
kommentarer. - Oslo: Universitetsforlaget, 1983. - I: Juristkontakt (1983) s. 443-448

Eierseksjoner. - I: LoR (1983) s. 531-559

Boligsamvirket. - I: Boligrett. - 2. utg. / red. Wyller. - Bergen:
Wyller, 1985. - S. 51-134. - 1. utg. 1978 s.m. E. Tiller

Eierleiligheter. - I: Boligrett. - 2. utg. / red. Wyller. - Bergen:
Wyller, 1985. - S. 375-432

Oversikt over husleieretten. - I: Boligrett. - 2. utg. / red. Wyller. -
Bergen: Wyller, 1985. - S. 137-276

Retten til bolig: en oversikt. - I: Boligrett. - 2. utg. / red. Wyller.
- Bergen: Wyller, 1985. - S. 33-48

Retten til å bo. - I: Husadvokaten: bind 3. / red. Tore Bråthen. - Oslo:
Aschehoug, 1987. - S. 390-425