V

Bibliografi - alfabetisk del

Vike | Vogt | Voll | Våland |Vike, Anne Kristin

Artikler, bokanmeldelser

Gi en oversikt over de rettslige muligheter en lønnstaker i gjeldskrise
har til å løse sine problemer…: 3. avdeling våren 1991. - I: Utvalgte eksamensoppgaver fra tredje avdeling juridisk embetseksamen Universitetet i Bergen våren 1991. - Bergen: Institutt for privatrett, 1991. - S. 39-47

Om fastlegningen av forfall i pengekravsforhold. - I: Utvalgte
eksamensoppgaver fra tredje avdeling juridisk embetseksamen Universitetet i Bergen våren 1991. - Bergen: Institutt for privatrett, 1991. - S. 62-70

Spesialitetsprinsippet i panteretten. - I: Utvalgte eksamensoppgaver fra
tredje avdeling juridisk embetseksamen Universitetet i Bergen våren 1991. - Bergen: Institutt for privatrett, 1991. - S. 29-37

Motstrid mellom rettsregler: 4. avd høst 1993. - I: Injuria [nr. 1]
(1994) s. 52-60

Vogt, Edvard *

Bøker, stensiler

The concept of time in Aristotle. - Roma, 1953. - Licentiatsavhandling

Problemi di sociologia religiosa. - Roma: Ed. Internazionali, 1958/59. -
182 + 187 s. - 2 bind

Le leggi sociologiche. - Milano: Giuffré, 1958. - 49 s.

The sociology of law of Georges Gurvitch. - Roma: Universitas Urbaniana,
1958. - An essay for the licentiate in canon law

Introduzione alla sociologia. - Roma: Ed. Internazionali, 1959. - 112 s.

Friedrich Engels and the dialectics of nature. - Roma: St. Thomas
university, 1962. - 205 s. - Dr.avhandling 1962

Kosmos eller kaos / av Vogt og B.A. Moe. - Ås: Institutt for
bygningsteknikk, 1969. - 74 s. - (Stensiltrykk; nr. 79). - Også: Oslo: Norske arkitekters landsforbund, 1970. - 88 s. - (A-bok)

Kriminalpolitikk: en debattbok om straff og behandling / red. Vogt og
Gunnar Nordhus. - Oslo: Gyldendal, 1974. - 156 s.
Anmeldt av Anne Marie Støkken i Juristkontakt (1975) s. 35-36

Volden og dens ofre: en empirisk undersøkelse / av Gunnar Nordhus og
Vogt. - Oslo: Cappelen, 1981. - 279 s.

Voldskriminaliten og dens ofre: en empirisk undersøkelse / av Gunnar
Nordhus og Vogt. - Bergen, 1981. - 25 delrapporter i 56 bind

Beboermedvirkning i boligplanlegging: erfaringer fra Nordås Selegrend
borettslag / av Vogt, B.D. Brochmann og N.R. Øvsthus. - Bergen/Oslo: Cubus/NIBR, 1982. - 127 s.

Artikler, bokanmeldelser

Folkestyre kontra Ekspertstyre. - I: Venstretidsskriftet Von og vilje. -
Vol. 2 [nr. 3] (1948). - Også i: Stavanger Aftenblad 20.4.1948 (kronikk)

Hva vil vi oppnå ved å oppgi vår selvstendighet? - I:
Venstretidsskriftet Von og vilje. - Vol. 2 [nr. 4] (1948)

Hvorfor anerkjennes ikke Israel? - I: Venstretidsskriftet Von og vilje.
- Vol. 2 [nr. 7] (1948)

Der Jurastudent. - I: Sie hörten seine Stimme / ed. by Bruno Scäfer. -
Luzern: Verlag Raber & Cie, 1952. - Fransk utgave: Montreal, 1954

Sui preti operai (om arbeiderprester). - I: Il Quotidiano, Roma, 11 marzo 1954

Naturretten og atomvåpnene. - I: Bergens Tidende 6.2.1960 (kronikk)

Interpretazioni sociologiche del fenomeno religioso nell'ateisom
contemporaneo. - I: L'ateismo contemporaneo. - Torino: Societá editrice internazionale, 1966. - S. 123-162

Sociology in Norway. - I: Contemporary sociology in western Europe and
America. - Roma, 1967. - S. 445-462

En ny prosess mot Galilei / av Edvard Vogt og Gunnar Nordhus. - I: LoR
(1988) s. 143-148

Kontroll: variabel? - I: Rapport från 31. Nordiska forskarseminaret i
Larkollen 1989. - Stockholm: Nordiska samarbetsrådet för kriminologi, 1989. - S. 56-58
* Vogts bibliografi er ikke komplett, en rekke publikasjoner av ikke-juridisk karakter er utelatt.

Voll, Rune

Artikler, bokanmeldelser

Aids og juss. - I: Juristkontakt (1987) s. 470-476

Har kvinnen rettslig krav på å få vite fosterets kjønn? - I: Tidsskrift
for den norske lægeforening (1987) s. 1137-1138

Våland, Christian Stang

Artikler, bokanmeldelser

Omstøtelse av gaver og gavelignede disposisjoner i konkurs: 3. avd. vår
1989. - I: Injuria [nr. 6A] (1990) s. 32-37. - Besvarelsen kommentert av Johan Giertsen