U

Bibliografi - alfabetisk del

Urke |Urke, Sven Marius

Artikler, bokanmeldelser

Kreditorenes stilling ved skifte av dødsbo og ekteskapelig felleseie
eksamensbesvarelse våren 85. - I: Injuria [nr. 2] (1986) s. 51-56. - Kommentert av Johan Giertsen i Injuria [nr. 3] (1986) s. 18-19

Lojalitetsplikten i kontraktsforhold. - I: Injuria [nr. 3 ] (1986) s. 44-49