Ø

Bibliografi - alfabetisk del

Østgård |Østgård, Brynjar

Artikler, bokanmeldelser

Rettskilde- og metodelære: åpent seminar ved professorene Krüger og
Bernt. - I: Injuria [nr. 5] (1981) s. 70-72

Bokanmeldelse av Fr. Fr. Gundersen: Privatrett i spørsmål og svar. -
Jar: Eget forlag, 1981. - I: Injuria [nr 1] (1982) s. 29-30

Tingsrettsekskursjonen høsten 1982 / s.m. Erling Kleiberg. - I: Injuria
[nr. 3] (1982) s. 31-38

Utvalgte emner i obligasjonsretten: åpent seminar ved stud. jur. Johan
Giertsen. - I: Injuria [nr. 1] [1982] s. 26-27

Valgfaget kredittrett. - I: Injuria [nr. 2] (1982) s. 23-25

Bør det juridiske studium lukkes? - I: Stud.jur. [nr. 3] (1983) s. 62-63

Om begrepet «underfundig adferd» i straffeloven av 1902. - I: Injuria
[nr. 3] (1984) s. 44-46