J

Bibliografi - alfabetisk del

Jarning | Jerstad | Jørgensen


Jarning, Thomas

Bøker, stensiler

Om når fosterbarn skal tilbakeflyttes til foreldrehjemmet. - Bergen:
Universitetet, 1989. - 76 s. - (Det juridiske fakultets skriftserie; nr. 22). - Også i: JV (1989) s. 123-169

Jerstad, Carl Aasland

Artikler, bokanmeldelser

Erstatning for framtidige utgifter til omsorgstjenester ved personskade.
- I: LoR (1993) s. 283-331. - Særavhandling 1992

Jørgensen, Kirsten Krag

Artikler, bokanmeldelser

Bokanmeldelse av Anders Eriksson: Den nya familjerätten: makers och
sambors egendomsförhållanden, bodeling och arv. - Stockholm: Norstedts, 1987. - I: LoR (1988) s. 290-291

Ægtefællelovens § 7 i norsk ret.
- I: TfR (1988) s. 127- 153

Den nye norske købelov (med hovedvægten på købelovens regler om mangler).
- I: JV (1989) s. 123-150