E

Bibliografi - alfabetisk del

Eeg | Einarsen | Elgan | Eriksen


Eeg, Thomas

Artikler, bokanmeldelser

Kommentar til oppgaven: Gjenlevende ektefelles råderett over det uskiftede bo.
- I: Injuria [nr. 1] (1993) s. 37-39

Beløpsbegrenset pliktdelsarv.
- I: TfR (1994) s. 364-423

Einarsen, Terje

Bøker, stensiler

On the position of asylum seekers under international law: an assessment
of the need for new foundation of refugee law. - Boston: Harvard law school, 1989. - 228 s. - LLM-thesis Harvard law school, 1989

Makter og mennesker: studier i folkerett og fremmedrett / utvalg av Atle Grahl-Madsens
artikler; red. Jørgen Aall og Einarsen. - Oslo: Universitetsforlaget, 1991. - 396 s.
Anmeldt av Nils Moe i Advokatbladet [nr. 10] (1991) s. 34

The legal condition of refugees in Norway. - Bergen:
Universitetet, 1994. - 58 s. - (Det juridiske fakultets skriftserie; nr. 45)

Artikler, bokanmeldelser

Bokanmeldelse av Eivind Smith: Rettssikkerhet ved offentlig
tjenesteyting. - Oslo: Tanum-Norli, 1984. - I: LoR (1987) s. 377-379

Asylsøkere, rettssikkerhet og ny fremmedlov.
- I: LoR (1988) s. 1-2

Bokanmeldelse av Tor G. Birkeland: Politisk asyl. - Oslo: Eget forlag, 1987.
- I: LoR (1988) s. 282-285

Legitimasjonsplikten etter fremmedloven og forholdet til forskjellige
diskrimineringsforbud. - I: TfR (1988) s. 1-28

Legitimasjonsplikten etter utlendingsloven - en kommentar.
- I: TfR (1988) s. 443-446

Bokanmeldelse av Norsk skolerett / Wilhelm Matheson (red.). - Oslo:
Universitetsforlaget, 1987. - I: LoR (1989) s. 46-48

Bergen juridiske fakultet mot år to tusen: visjoner og refleksjoner.
- I: Injuria [nr. 7] (1990) s. 20-21

The European convention on human rights and the notion of an implied right
to de facto asylum. - I: International journal of refugee law, vol. 2 (1990) s. 361-389

Internasjonale konvensjoner forplikter - hvilke rettigheter har barn?
- I: Unge flyktninger i Norge: 50 års erfaring / red. Ove Kristoffersen. - Oslo: Kommuneforlaget, 1992. - S. 57-77. - Også noe mer utfyllende i: JV (1992) s. 9-28

Ta imot flyktningene / s.m. Astrid Suhrke.
- I: Dagbladet 10.7.1992 (kronikk)

Fem spørsmål om flyktningepolitikken / s.m. Astrid Suhrke.
- I: Aftenposten 13.10.1993 (kronikk)

Internasjonalt asylvern for masseflyktninger. - I: Dagens folkevandringer:
berører de oss? / red. Astrid Suhrke og Svein Gjerdåker. - Oslo: Christian Michelsens institutt/Cappelen, 1993. - S. 141-155

Mass movements of refugees: in search of a new international mechanism.
- I: The living law of nations: essays in memory of Atle Grahl-Madsen. - Strasbourg: N. P. Engel, 1994

Elgan, Øystein

Artikler, bokanmeldelser

Enkelte rettsspørsmål ved «innbytteoppgjør» ved kjøp av bil / av Elgan og
Bernt Jacob Pettersen. - I: LoR (1979) s. 145-159

Eriksen, Per Christian

Artikler, bokanmeldelser

Bokanmeldelse av Tore Sandvik, Kai Krüger og Ole Johan Giertsen: Norsk Panterett.
- Bergen: Universitetsforlaget, 1980 / Per Christian Eriksen og Bjarte Grønlien. - I: Juristkontakt (1981) s. 266-269. - Også i: Injuria [nr. 5] (1981) s. 57-62

Morarenter i forbrukerforhold / av Eriksen og Bjarte Grønlien.
- I: JV (1982) s. 59-75

Statsbudsjettet 1983: enkelte virkninger for Juridisk fakultet.
- I: Injuria [nr. 3/4] (1982) s. 39-41

Undervisningsplikten - overholdes den? - I: Injuria [nr. 1] (1983) s. 94-96.
- Replikk av Tor Sydnes i Injuria [nr. 2] (1983) s. 21-26 og av Bent Liisberg i samme nr. s. 35-36