UiB : UB : Det juridiske fakultetsbibliotek : Det elektroniske juridiske bibliotek

Biografier. Statskalendre. Matrikler. L 6

Biographies. Official yearbooks

Bibsys-søk


Ansatte med egne hjemmesider ved Det juridiske fakultet, Bergen
http://www.jur.uib.no/ansatte/Ansatte.html

De folkvalda, Riksdagen [Sverige]
http://www.riksdagen.se/folkvald/ledamotr/index.htm

Martindale-Hubbell lawyer locator [internasjonal]
http://www.martindale.com/locator/home.html

Norges Statskalender 1999
http://odin.dep.no/html/nofovalt/offpub/statskalenderen/1999/index.htm

Stortinget, representantregister [1997-2001]
http://www.stortinget.no/rep/index1.html

Stortingets sammensetning: Statistikker fra "Stortinget i navn og tall 1997-2001"
http://www.stortinget.no/info/stortsammensetning.htm