UiB : UB : Det juridiske fakultetsbibliotek : Det elektroniske juridiske bibliotek

Juridisk informasjonssøking. Praktisk rettskildelære. L 2

Legal research

Bibsys-søk|| prjus

2.0 Generelt. Flere land/In general. Multiple countries || 2.1 Norge/Norway || 2.2 Danmark/Denmark || 2.3 Sverige/Sweden || 2.4 Øvrige Norden/Other Nordic countries || 2.5 Storbritannia/Great Britain || 2.6 Tyskland/Germany || 2.7 Øvrige Europa/Other European countries || 2.8 USA || 2.9 Øvrige verden/Other non-European countries

(se også/see also Fag alfabetisk/Other legal topics)


2.0 Generelt. Flere land. Her: EU/EØS. FN
In general. Multiple countries. Incl. EU/EEA. UN

Generelt (EU: se litt lenger ned)
ASIL guide to electronic resources for international law [ta en titt!]
http://www.asil.org/resource/Home.htm

Deutschsprachige juristische Informationen auf dem Internet
http://www.uni-karlsruhe.de/~BGH/ajbd-mat1.html

FindLaw - Internet legal resources [flott utgangspunkt]
http://www.findlaw.com/

Foreign and international law resources: an annotated guide to web sites around the world
[fra Harvard Law School Library]
http://www.law.harvard.edu/library/ils/ilslink2.html

Foreign and international law resources on the internet: annotated [fra Cornell Law Library, fantastisk startsted som dekker alle (?) land i verden]
http://www.lawschool.cornell.edu/lawlibrary/guides/forin/forin.html

Foreign primary law on the net / T. F. Mulligan
http://www.law.uh.edu/librarians/tmulligan/foreignlaw.html

Hieros Gamos [litt av hvert]
http://www.hg.org/hg.html

International website [flott samling av alfabetisk ordnete pekere]
http://home.att.net/~slomansonb/intlweb.html

Internet Law Library - Laws of other nations [enn USA]
http://law.house.gov/52.htm

Law [ordnet etter Deweys klassifikasjonssystem]
http://link.bubl.ac.uk:80/law

Legal Research on International Law Issues Using the Internet / av Lyonette Louis-Jacques
http://www.lib.uchicago.edu/~llou/forintlaw.html

Research guides [fra Harvard Law Library]
http://www.law.harvard.edu/library/ils/guideindx.html

United Nations Documentation: Research Guide
http://www.un.org/Depts/dhl/resguide/

The world list [japansk - bra på alle land, men ikke USA]
http://www.law.osaka-u.ac.jp/legal-info/worldlist/worldlst.htm

EU (se også Regelverk. L 13.3 og Praksis. L 16.2)
EF-/EØS-rett (fr Lowsow & Co)
http://www.lowsow.no/html/europa.htm

Europeiska unionen (fra Stockholms UB) / av G. Jarbrant, P. Rehn och G. Söderholm
http://www.sub.su.se/sam/euguide/eustart.htm

Guide to European legal databases / by Mirela Roznovschi
http://www.llrx.com/features/europe2.htm

Guide to European Union legal research
http://www.law.harvard.edu/library/ils/eu-guide/index.html

Rettskildesøk: praktisk rettskildelære Norge EØS (3. avd. Bergen) / av H. Kongshavn
http://www.ub.uib.no/avdeling/jur/arkiv/forelesning-3avd.htm

2.1 Norge/Norway (se også Regelverk. L 14.1 og Praksis. L 15.1)
Juridisk nettviser / fra Det juridiske fakultetsbibliotek, Oslo
http://www.ub.uio.no/ujur/baser/

Jus - rettsreglene - domstolene. Praktisk rettskildelære / av H. Kongshavn
http://www.ub.uib.no/avdeling/jur/arkiv/forelesn.htm

Jussnett
http://www.jussnett.no/

Legal information in Norway / av P. Bertnes
http://www.ub.uio.no/ujur/publ_skrifter/ujur_skriftserie/13/index.html

Linker til nyttig juridisk informasjon / samlet og presentert av Olav Torvund
http://www.uio.no/~olavt/jus-link.html

Praktisk rettskildelære / av P. Bertnes og H. Kongshavn [bok med pekere videre]
http://www.ub.uio.no/ujur/prjus/

Rettskildesøk: praktisk rettskildelære Norge EØS (3. avd. Bergen) / av H. Kongshavn
http://www.ub.uib.no/avdeling/jur/arkiv/forelesning-3avd.htm

2.2 Danmark/Denmark (se også Regelverk. L 14.2 og Praksis. L 15.2)
Danmarsknet [flott utgangspunkt]
http://www.ni.dk/lovgivning.htm

Dansk og international jura
http://www.thybo.dk/

Danske retskilder på nettet [artikkel] / av Julie H. Sanders
http://www.bf.dk/grupper/reference/Referencen/refnr298/page1.htm

Juralink.dk: online juridisk information
http://www.juralink.dk

Retsinformation
http://www.retsinfo.dk/

Themis: emneoversigt [bibliografisk oversikt over jus, regelverk og praksis]
http://themis.dk/synopsis/index.htm

2.3 Sverige/Sweden (se også Regelverk. L 14.3 og Praksis. L 15.3)
Juridiskt forum
http://www.jit.se/aspscripts/default.asp

SverigeDirekt: är vägvisaren till den offentliga sektorn på Internet
http://www.sverigedirekt.riksdagen.se/

2.4 Øvrige Norden/Other Nordic countries (se også Regelverk. L 14.4 og Praksis. L 15.4)
Finnish legal links [mest på finsk]
http://www.utu.fi/~ilkvuo/SOiLi/

2.5 Storbritannia/United Kingdom (se også Regelverk. L 14.5 og Praksis. L 15.5)
Law Links - Legal Information on the Internet / Templeman Library
http://libservb.ukc.ac.uk/library/netinfo/intnsubg/lawlinks.htm

Legal reference page
http://www.compulink.co.uk/~denrib/denrib.html

UK legal info centre
http://www.islandnet.com/~wwlia/uk-home.htm

2.6 Tyskland/Germany (se også Regelverk. L 14.6 og Praksis. L 15.6)
Deutschsprachige juristische Ressourcen
http://141.89.32.20/u/jurfak/jurade.htm

Eine Auswahl rechtswissenschaftlicher Datenbanken im Internet (UB Mannesheim)
http://www.bib.uni-mannheim.de/bib/jura/db-verz.shtml

Juristisches Internetprojekt Saarbrücken
http://www.jura.uni-sb.de/

Tysk ret
http://www.tyskret.com/indexdk.shtml

2.7 Øvrige Europa/Other European countries (se også Regelverk. L 14.7 og Praksis. L 15.7)
Adminet - France - Law [Frankrike]
http://www.adminet.com/min/law/

Central and East European Legal, Political, Business and Economics WWW Resources
http://law.gonzaga.edu/library/CEEUROPE.HTML

Irish Law Sites [Irland]
http://www.ucc.ie/ucc/depts/law/irishlaw/

Irish Law Page [Irland og Nord-Irland]
http://nis.rtc-tallaght.ie/sig/law.home/irlaw.html

Legal information via Internet [Italia]
http://www.idg.fi.cnr.it/eng/information/information.htm

Pages juridiques [Frankrike]
http://www.fdn.fr/~rabenou/

Recht im Internet [Østerrike]
http://www.rdb.co.at/juridicum.htm

Rechsinformationssystem [Østerrike]
http://www.ris.bka.gv.at/iausw1.html

Russia / NYU Law School [Russland]
http://www.law.nyu.edu/library/foreign_intl/russia.html

Russia on the Net [Russland]
http://www.ru/cgi/pg.cgi?RUN=ON&TOPIC_ID=401&UP_ID=4

2.8 USA (se også Regelverk. L 14.8 og Praksis. L 15.8)
Law on the web [flott startpunkt]
http://lawlib.slu.edu/misc/topical.htm

Legal Information Institutet / Cornell Law School [meget bra]
http://www.law.cornell.edu/

Legal material by subject [fra Cornell Law School]
http://www.law.cornell.edu/topics/topic2.html

Substantive law on the world wide web [delstat og føderalt]
http://www.mother.com/~randy/law.html

2.9 Øvrige verden/Other non-European countries (se også Regelverk. L 14.9 og Praksis. L 15.9)
Australasian Legal Information Institute [Australia]
http://www.austlii.edu.au/

Internet Chinese Legal Research Center [Kina, Taiwan, Hong Kong]
http://ls.wustl.edu/Chinalaw/

Israeli law [Israel]
http://www.law.co.il/~ravia/text/israelaw_txt.htm

Japanese law and regulation information (fra Stanford) [Japan]
http://fuji.stanford.edu/JGUIDE/LAW/

Japanese law links [Japan]
http://www.law.kyushu-u.ac.jp/%7Eluke/japaneselawlinks.html

Korean legal research resources on the internet [Korea]
http://www.siu.edu/offices/lawlib/koreanlaw/

Latin-Amerika
http://www.natlaw.com/

Law & Justice [Latin-Amerika]
http://www.lanic.utexas.edu/la/region/law/

South African Legal Materials and Links [Sør-Afrika]
http://www.law.wits.ac.za/salinks.html

Virtual Canadian law library [Kanada]
http://www.droit.umontreal.ca/doc/biblio/en/index.html