UiB : UB : Det juridiske fakultetsbibliotek : Det elektroniske juridiske bibliotek

 

Regjerings- og Stortingsdokumenter. Norge. L 16.5

Government and parliamentary documents. Norway

Bibsys-søk || prjus || jurnett


Generelle innganger

ESOP: Referanser til dokumenter fra regjering og Storting (1971/72–)
http://www2.interpost.no/esop/index.shtml

Saksgangen i Storting og Regjering (nyttig oversikt med pekere videre)
http://odin.dep.no/html/nofovalt/offpub/saksgang.html

Norske offentlige publikasjoner (en oversikt fra ODIN med pekere videre)
http://odin.dep.no/html/nofovalt/offpub/offpub.html

Norges offentlige utredninger

Sammendrag (2/1985–1993)
http://www2.interpost.no/nou/nou-frame.html

Fulltekst (1994–)
http://odin.dep.no/nou/

Dokumenter fra Regjeringen
http://odin.dep.no/html/nofovalt/offpub/repub/

Odelstingsproposisjoner (1996/97–)
http://odin.dep.no/repub/otprphj.html

Stortingsproposisjoner (1996/97–)
http://odin.dep.no/repub/stprphj.html

Stortingsmeldinger (1996/97–)
http://odin.dep.no/repub/stmhj.html

Odelstingsmeldninger (1997/98–)
http://odin.dep.no/repub/otmhj.html

Planlagte saker til Stortinget
http://odin.dep.no/html/nofovalt/offpub/saktstor.html

Dokumenter fra Stortinget
http://www.stortinget.no/dokum.htm

Komitéinnstillinger (Innst.S. og Innst.O.; B.Innst.S.) (1994/95–)
http://www.stortinget.no/dokum.htm#INNS

Private forslag (Dokument 8) (1993/94–)
http://www.stortinget.no/dokum.htm#DOK8

Beslutninger (Besl.O. og Besl.L.) (1995/96–)
http://www.stortinget.no/dokum.htm#BESO

Debatter og vedtak (Tidende S., O. og L.) (1996/97–)
http://www.stortinget.no/dokum.htm#STID

Andre dokumenter, inkl vedtatt statsbudsjett og spørsmål til skriftlig besvarelse med svar
http://www.stortinget.no/dokum.htm#DOK1

Spørretimen 1987-1997
http://www2.interpost.no/infobaser/sptimen/sptsok.shtml

Spørretimen 1994–
http://www.stortinget.no/spinst.htm

Stortinget: the Norwegian Parliament (English pages)
http://www.stortinget.no/info/eng/engpag.htm