UiB : UB : Det juridiske fakultetsbibliotek : Det elektroniske juridiske bibliotek

 

Praksis. Storbritannia. L 15.5

Reports – United Kingdom

Bibsys-søk || jurnett

(se også Juridisk informasjonssøkning. L 2.5 og Regelverk. L 14.5)


The High Court: Court Service Web site [klikk på "Judgments"]
http://www.courtservice.gov.uk/highhome.htm

House of Lords judgments [nov 1996-]
http://www.parliament.the-stationery-office.co.uk/pa/ld199697/ldjudgmt/ldjudgmt.htm

The Lord Chancellor's Departement: The Courts
http://www.open.gov.uk/lcd/courtfr.htm

Recent case reports
http://www.lawreports.co.uk/iclr/lawreports.htm