UiB : UB : Det juridiske fakultetsbibliotek : Det elektroniske juridiske bibliotek

Praksis. Sverige. L 15.3

Reports – Sweden

Bibsys-søk

(se også Juridisk informasjonssøkning. L 2.3 og Regelverk. L 14.3)


ARN - Allmänna reklamationsnämnden (noen avgjørelser)
http://www.arn.se/

Högsta domstolen: domstolsprotokoll (1996–)
http://www.notisum.se/rnp/domar/hd.htm

Högsta domstolen (noen avgjørelser)
http://www.jit.se/juridik/hdomstol.html

Konkurrensverkets beslut (9.1998–)
http://www.kkv.se/emaindoc/bes_bes.htm

Myndigheters avgöranden (forskjellige organer)
http://www.lagrummet.gov.se/list_03.asp?doc_cat_id=3

Regeringsrätten (noen avgjørelser)
http://www.jit.se/juridik/regerings.html